Kao i svake godine, sad već tradicionalno Društvo građevinskih inžinjera i tehničara (DGITM) organiziralo je stručno putovanje od 15. do 19. listopada, a ovaj put cilj putovanja bila je mala europska država, Malta.