Pristupnica

Ime i prezime:Zvanje:"Struka:Datum i mjesto rođenja:JMBG/OIB:Mjesto stanovanja, ulica i broj, telefon, mobitel, e-mail:Naziv, adresa i telefon tvrtke:Stupanj školovanja, godinja polaganja stručnog ispita:Datum prijave:godišnja članarina 200,00 kn

** za umirovljenike – godišnja članarina 50,00 kn