O društvu

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja među najstarijima je i do danas najaktivnijim strukovnim udrugama u Međimurju. Obilježavajući 55 godina postojanja osobito se ponosimo kontinuitetom svojih aktivnosti u kojima strukovni sadržaji zauzimaju središnje mjesto i značajno doprinose razvoju zajednice, ali isto tako utječu i na karijere i život naših članova. Okupljali smo se da bismo svojim znanjem i iskustvom doprinijeli razvoju društva, da bismo raspravljali o stručnim i razvojnim problemima, tražili najbolja rješenja i upozoravali na probleme i otvorena pitanja graditeljstva i djelatnosti koje ga prate i podupiru. Jer za sve je ljudske aktivnosti zapravo potrebno kreirati i izgraditi prostor u kojem će se odvijati, baš kao što taj prostor kasnije u značajnoj mjeri određuje i formira zajednicu koja ga koristi – od toga da izravno utječe na njezine ekonomske i gospodarske prilike do toga da modificira socijalno okruženje i ljudske potencijale.

Mjesto i utjecaj graditeljstva u našoj je zajednici oduvijek bio velik iako se mijenjao s promjenom socijalnih, političkih i gospodarskih prilika. U nekim je razdobljima graditeljstvo u Međimurju bilo najznačajnija ili jedna od najznačajnijih gospodarskih grana, a u drugima se susretalo s velikim krizama i razvojnim problemima pa i borilo za opstanak. U proteklih nekoliko desetljeća mnoge su se velike građevinske tvrtke borile za opstanak, poneke i bez uspjeha, ali su se i otvarale nove; mijenjali su se uvjeti poslovanja, pravni okviri, standardi, tržišta na kojima se radilo; napredovala je tehnologija i povećavali se zahtjevi investitora i korisnika. Sve su to bili izazovi na koje su naši članovi morali što brže i kvalitetnije odgovoriti. Osnovna je zadaća Društva svih ovih godina bila da im u tome pomogne, da podupre i olakša njihov stručni razvoj i napredovanje, da im približi najnovija stručna i znanstvena dostignuća i činjenice, omogući školovanje i usavršavanje, izbori se za njihovo uvažavanje i afirmaciju.

Nakon 55 godina intenzivnog rada i mnogo uloženoga truda generacija i generacija naših članova i suradnika s ponosom i zadovoljstvom možemo istaći da smo u tome i uspjeli. No ispod te službene, javne razine ostvarivale su se i brojne ljudske veze, poznanstva i prijateljstva koja nisu završavala samo na gradilištima ili u uredima nego su bila životna i neraskidiva. S naših brojnih putovanja nismo pamtili samo zadivljujuća povijesna zdanja i moderne zgrade, tehnologije koje su nam pokatkad bile nove i impresivne a već za koju godinu ili čak mjesec i sami bismo ih primjenjivali. Možda smo još duže pamtili susrete sa svojim kolegama i sklopljena prijateljstva, međusobno upoznavanje i zbližavanje iz kojeg su se rađale naše nove aktivnosti, nakon kojih smo se još čvršće povezivali.

Upravo je zato, spominjući se proteklih 55 godina nezahvalno pa i nepravedno isticati imena, pa čak i prilike –  ma kako usredotočeni bili sigurno bismo pri tome smetnuli s uma nečiji značajan doprinos, neko ključno zbivanje, neku prekretnicu ili dostignuće. Naše su dosadašnje obljetnice zapravo pokazale da se o prošlosti isplati govoriti ozbiljno i promišljeno, na osnovi dokumenta i istraživanja, da treba uložiti dovoljno vremena i truda. Zbog toga smo 2001., za 40. obljetnicu izdali monografiju u kojoj smo opisali osnivanje, početke i razvoj Društva, bavili smo se doprinosom prvih i najranijih članova, afirmacijom naše struke i njezinih dostignuća. Obilježavanje 45 godina djelovanja posvetili smo, objavivši knjigu Međimursko graditeljstvo, promišljanju razvoja graditeljstva u Međimurju i sagledavanju uloge Društva i naših članova u tim procesima. Nakon pet godina, 2011., objavili smo monografiju Naših pola stoljeća u kojoj smo nastojali pokazati što smo mi u tom vremenu radili i kako smo se mijenjali, ali prije svega kako smo svojim radom mijenjali svijet oko sebe. Dokumentima i brojnim fotografijama pokazali smo da smo ga učinili ne samo ljepšim nego i boljim mjestom za život. I danas zbog toga imamo razloga biti zadovoljni, ali se i osvrnuti na posljednjih pet godina i zapitati što bi iz ovoga razdoblja bilo vrijedno zapamtiti, čime se pohvaliti.

Djelovanje Društva u posljednjih je pet godina zadržalo sve svoje tradicionalne sadržaje i aktivnosti – od redovitih susreta članova, godišnjih okupljanja, održavanja godišnjih i izbornih skupština, susreta i druženja sa srodnim društvima u Hrvatskoj i susjednim državama, organizacije posjeta većim i značajnijim gradilištima u našem okruženju, izleta i studijskih putovanja do organizacije stručnih prezentacija i predavanja.

Ne bismo pogriješili kada bismo upravo brigu o stručnom usavršavanju svojih članova izdvojili kao najznačajniju aktivnost u posljednjih nekoliko godina. Društvo je organiziralo predavanja o svim u graditeljstvu aktualnim temama i otvorenim pitanjima; bilo da se radilo o prenošenju najnovijih tehnoloških znanja i informacija, o gospodarskim temama ili o novoj pravnoj regulativi u djelatnostima kojima se bavimo. Predavanja su redovito slijedila aktualnu zakonsku regulativu u graditeljstvu, a u tom je kontekstu posebna pozornost posvećena konkretnim pitanjima kao što su članstvo voditelja gradilišta u komorama, dokumentacija na gradilištu i o građevinama, uporabne dozvole, ugovori, posebice o izvođenju radova u inozemstvu, regulativa koja se odnosi na održavanje zgrada i energetsko certificiranje. Dio predavanja uvijek je bio usmjeren i na tehnička pitanja i novosti pa se tako govorilo o industrijskim podovima, poliuretanskim hidroizolacijama, o sanaciji armiranobetonskih konstrukcija, o održivoj gradnji – toplinskim fasadama i sustavima led rasvjete, ali  i o pogreškama u građenju. Dio predavanja držali su članovi našeg Društva, ali i gosti; sveučilišni profesori, stručnjaci iz različitih relevantnih institucija i nadležnih tijela, inženjeri koji vode pojedine projekte. Članovi Društva na svojim su predavanjima kolegama govorili i o projektima na kojima su angažirani i o stručnim aspektima problema koje u svojoj praksi rješavaju pa su tako zapažene teme bile i najveći infrastrukturni projekti u Međimurju, obrana od poplava slivnog područja Međimurje, sanacija klizišta u Međimurju, održiva gradnja u našoj županiji te novi putnički terminal Zračne luke Zagreb.

Od samoga osnivanja, DGTIM svoje članove okuplja i na studijskim putovanjima. Odabiru se destinacije s bogatom graditeljskom baštinom i specifičnom suvremenom arhitekturom, a putovanja se nastoje organizirati u vrijeme održavanja međunarodnih izložaba i sajmova.

Gdje smo sve bili i što je u prvih pola stoljeća zaokupljalo našu pozornost opisali smo u već spominjanim knjigama. Tradiciju nismo prekinuli ni u posljednjih pet godina, a zahvaljujući sve boljim i dostupnijim komunikacijama i naša su putovanja dohvaćala sve udaljenije zemlje, među njima i one čiji su graditelji u određenim povijesnim razdobljima značajno utjecali i na arhitektonska i urbanistička rješenja i danas sačuvana u mnogim našim gradovima. Tako smo ponovo posjetili Budimpeštu te upoznali Milano i Istanbul. Zanimljiva su bila i putovanja u Portugal i na Maltu, a nova iskustva i bogatstvo utisaka očekujemo i od najavljenog puta u baltičke zemlje gdje ćemo posjetiti Rigu, Talin i Helsinki.

Mnogi naši članovi sudjeluju i na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te svojim radovima i izlaganjima doprinose razvoju graditeljstva i niza uz njega vezanih djelatnosti, objavljuju članke u domaćim i stranim stručnim i znanstvenim časopisima i zbornicima, uključuju se u javne rasprave, sudjeluju na simpozijima i kongresima, drže predavanja i prezentacije, brinu o obrazovanju mlađih kolega – od srednje škole do fakulteta i poslijediplomskih studija.

I naše kolege i zajednica u cjelini prepoznali su vrijedan doprinos Društva i njegovih članova ostvarenju zajedničkih razvojnih ciljeva i općem napretku pa se možemo pohvaliti kako su i Društvo i pojedini njegovi članovi dobili uvažena javna i društvena priznanja i nagrade. Kao najznačajnije u posljednjih pet godina možemo izdvojiti Povelju Republike Hrvatske koja je Društvu dodijeljena za izniman doprinos graditeljstvu i promicanju razvoja gospodarstva Republike Hrvatske u prigodi 50. obljetnice djelovanja, Zahvalnicu Grada Čakovca dodijeljenu DGITM-a 2011. te Povelju Međimurske županije i nagradu „Zrinski“ dodijeljene našim članovima. Dvojica naših članova odlikovana su i Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića.

I na kraju;  55. obljetnica vrijedan je jubilej. Razdoblje je to mnogo duže od svakog radnog vijeka i od trajanja stručnih aktivnosti većine ljudi. Znači to s jedne strane da, zbog njihova uložena rada i truda, u ovom posebnom trenutku moramo biti zahvalni mnogima kojih među nama više nema, ali i da smo izgrađene vrijednosti, postignute rezultate, znanje, stručnost i odgovornost uspjeli prenijeti i na nove generacije mladih stručnjaka koji će se boriti za napredak i afirmaciju profesije koja je desetljećima osiguravala sigurnu egzistenciju velikom broju Međimuraca.

Dragutin Matotek