u organizaciji DGITM-a planira se ove godine višednevno stručno putovanje u PORTUGAL u trajanju od 18. do 22. rujna 2013.g.