DGITM je 19.10.2022. godine sudjelovao kao suorganizator stručnog seminara „Provođenje zaštite na radu kod upotrebe skela“ u organizaciji Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije.

Više o ovoj temi možete pronaći na https://upzmz.hr/

Poziv-za-seminar-SKELE-2022-10-19-1.pdf