Tema seminara su nacrti prijedloga tri nova zakona:

– Zakon o prostornom uređenju

– Zakon o gradnji

– Zakon o građevinskoj inspekciji