Hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija kristalizacijom
Sanacija povijesnih objekata – fasadni sustavi
Asfalti – označavanje, vrste, primjena i najčešći problemi

Petak, 22.9.2017.  Muzejski informativni centar – MIC Palača Staroga grada Čakovca

 OBRAZAC - PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA STRUČNOM SEMINARU 22.09.2017

Program:

I 14,30 – 15,00  sati              Prijave   
II 15,00 – 15,45  sati             Predstavljanje firme HYPEX

Teme:

Hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija kristalizacijom

Predavači:

Krešimir Ivanković dipl.ing.el.
Miljenko Bulatović dipl.ing.građ.

III 15,45 – 16,30 sati Predstavljanje proizvoda firme MAPEI

Teme:

– Općenito o firmi MAPEI

– sanacija povijesnih objekata

– Fasadni sustav MAPETHERM

Predavač:

Krešimir Dobranić

IV 16,30 – 17,00 sati Pauza
V 17,00 –  18,00 sati    Predstavljanje firme RAMTECH d.o.o.

Teme:

Asfalti – općenito, označavanje, vrste, praksa i najčešći problemi

predavač:

Tomislav Šafran dipl.ing.građ.