U organizaciji DGITM-a u petak  16. ožujka 2012. s početkom u 14,00 sati., u Poslovnom klubu, “Pilka” , Josipa Kozarca 15, u Čakovcu, održati će se:

SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE

kotizacija je: za članove 450 kuna
ostali 650 kuna

u cijenu kotizacije je uključen PDV
Obavještavamo sve one koji nisu platili članarinu za 2012. g. da uplate punu kotizaciju.

Seminar donosi 8 bodova iz građevinsko tehničke regulative.
Raspored predavanja  i obrazac prijave su u privitku i molimo Vas da  prijave pošaljete na vrijeme zbog osiguravanja dovoljnog broja mjesta.

13,30 – 14,00  sati – Prijave

14,00 – 15,30  sati – Prvi dio:

1. Opći pregled novina prema novom Zakonu o javnoj nabavi ( NN 90/119)
2. Nova izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
3. Sprječavanje sukoba interesa
4. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata

predavač:  Mirjana Čusek-Slunjski, dipl. iur. ovlaštena trenerica u sustavu javne nabave

15,30 –  16,00 sati – Pauza za kavu

16,00 –  17,30 sati – Drugi dio:

5. Postupci i načini javne nabave – procedura i  rokovi
6. Obvezni i fakultativni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja
7. Podizvoditelj
8. Dokumentacija za nadmetanje i ponuda
9. Donošenje odluke o odabiru i/ili poništenju
10.Pravna zaštita, prekršajne odredbe

predavač: Karmen Meić, ovlaštena trenerica u sustavu javne nabave

17.30 – 18,00 sati – Diskusija i odgovori na pitanja

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *