Na temelju članka 43. Statuta DGITM-a, Izvršni odbor Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja je na Sjednici održanoj dana 10. studenoga 2016.godine donio

ODLUKU

o sazivanju redovne godišnje Skupštine DGITM-a koja će se održati
02. prosinca 2016.godine /petak/

Skupština će se održati u prostoru Poslovnog kluba “Pilka” Josipa Kozarca 15, u Čakovcu
s početkom u 18,00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Izvješće o radu predsjednika Društva i Izvršnog odbora
2. Financijsko izvješće
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Godišnji plan rada za 2017. godinu
5. Financijski plan za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o visini članarine
7. Razno

Predsjednik DGITM-a:
Zdravko Hunjadi dipl. ing. građ.