U organizaciji Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja u okviru stručnog usavršavanja u graditeljstvu održano je SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE. Predavači su bile ovlaštene trenerice u sustavu javne nabave Mirjana Čusek-Slunjski dipl.iur. i Karmen Meić.
Sudionicima seminara u prvom dijelu predstavljene su novine Zakona o javnoj nabavi, nova izuzeća od primjene tog zakona, kao i odredbe koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa.
U drugom dijelu seminara objašnjeni su postupci javne nabave, procedura i rokovi, dokumentacija za nadmetanje u ponudama, a pojašnjeni su i razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja, donošenje odluke o odabiru ili poništenju, te moguća pravna zaštita.
Ova tema privukla je pažnju pedesetak nazočnih među kojima je bio i znatan broj obrtnika.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *