Tijela društva

Članovi Izvršnog odbora:

 1. Ratko Matotek  (Predsjednik) – ratko@m-investa.hr
 2. Zdravko Hunjadi
 3. Nina Dražin Lovrec (dopredsjednica) – nina.drazin@igh.hr
 4. Josip Švenda
 5. Marija Halić
 6. Đurđa Plavljanić (blagajnica) – durda.plavljanic@skole.hr
 7. Anica Belčić
 8. Nera Horvat
 9. Ljiljana Tepavac Kocijan – ljiljana.tepavac-kocijan@skole.hr
 10. Vladimir Topolnjak
 11. Ivan Kolarić
 12. Saša Sabolić
 13. Rok Magdalenić
Članovi Nadzornog odbora:

 • Dragutin Matotek (predsjednik)
 • Pero Vidović
 • Danica Medved

Članovi Stegovnog suda

 • Vjenceslav Hranilović
 • Višnja Vugrinčić
 • Vladimir Igrec