Izvješće sa stručnog skupa održanog 09. PROSINCA 2011. u Čakovcu

U organizaciji Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja u okviru stručnog usavršavanja u graditeljstvu održano je stručni seminar pod nazivom:

Podzemno – podvodno graditeljstvo u zadnja četiri desetljeća i prikaz naknadnog prednapinjanja kroz primjere izvedenih građevina visokogradnje

Predavači su bili prof. dr. Božo Soldo, dipl.ing geoteh., Predrag Presečki, dipl.ing.građ. i Miljenko Kovač, dipl.ing.građ..

U prvom dijelu predavanja prof. Soldo dao je prikaz  podzemnog i podvodnog graditeljstva u Varaždinu u zadnja četiri desetljeća. Napravljena je usporedna analiza izvedbe zaštite gradevinskih jama za građevine Robna kuća VAMA, Varažninska banka i Javna podzemna garaža u izgradnji koje se nalaze jedna kraj druge na lokaciji Kapucinskog trga u Varaždinu, a izvedene su kroz zadnjih 40 godina. Isto tako prof Soldo je dao kritički osvrt na probleme pri izvođenju zaštite građevinske jame Stambeno poslovne građevine Dilatacija I u Supilovoj ulici u Varaždinu.

U drugom dijelu predavanja kolege Presečki i Kovač dali su prikaz naknadnog prednapinjanja AB monolitnih ploča kroz primjere izvedenih građevina visokogradnje. Posebno impresivna je bila prezentacija izvođenja naknadno prednapregnutih ploča Arena centra u Zagrebu. Kroz prikaz ostalih primjera ( Podzemna garaža Tuškanac u Zagrebu, Javna podzemna garaža u Varaždinu, zakrivljena krovna ljuska dvorane hotela Park u Bjelovaru, stambena zgrada Marlex u Varaždinu, Ploče velikih raspona Cvjetni prolaz u zagrebu i temeljna ploča poslovne građevine u Krapini ) vidi se široka mogućnost primjene i prednosti projektiranja naknadno prednapregnutih AB monolitnih ploča.

Izuzetno zanimljiva predavanja privukla su pažnju sedamdesetak polaznika seminara iz Međimurja, Varaždina i Koprivnice.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *