U organizaciji Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja u okviru stručnog usavršavanja u graditeljstvu održano je stručni seminar pod nazivom:

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI I ZAŠTITA NA RADU

Predavači su bili Said Mušanović, dipl.ing. viši inspektor rada zaštite na radu i Josip Bienfeld, dipl.iur. načelnik samostalne službe u Ministarstvu zaštite okoliše, prostornog uređenja i gradnje.

U prvom dijelu predavanja gsp. Mušanović dao je Komentar Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu te uređenju gradilišta prema zakonu o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju tog zakona. Detaljno su prikazane dužnosti koordinatora na gradilištu.

U drugom dijelu predavanja gsp Bienfeld dao je prikaz Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji. Detaljno se osvrnuo na izradu i donošenje prostornih planova, uvjete planiranja u zaštićenom obalnom području, provođenje prostornih planova i izdavanje akata za građenje i uređenje građevinskog zemljišta. U nastavku predavanja prikazan je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama.

Aktualne teme i izuzetno zanimljiva predavanja privukle su pažnju i izazvale burnu raspravu osamdesetak nazočnih iz Međimurja, Varaždina

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *