Redovna izborna skupština Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja Čakovec održana je 1. prosinca 2017. Dosadašnje  je rukovodstvo podnijelo izviješće o svom radu te o izvršenju programa i financijskog plana. Planirani su zadaci i aktivnosti društva za sljedeće razdoblje.

U proteklom je jednogodišnjem razdoblju najaktivniji bio Izvršni odbor koji je na desetak sjednica raspravljao o konkretnom provođenju plana rada društva usvojenog na prošloj skupštini. Društvo je, kao dio programa cijeloživotnog učenja, za svoje članove organiziralo 6 stručnih predavanja; govorilo se o proizvodima za izgradnju javnih sustava odvodnje, o upravljanju projektima, hidroizolaciji i zaštiti betona kristalizacijom, sanaciji povijesnih objekata, fasadnim sustavima, asfaltima i njihovoj primjeni, prozorskim i vratnim sustavima te o staklenim fasadama. Članovi društva sudjelovali su na ”Hrvatskom graditeljskom forumu 2017“  u Zagrebu, a organizirana su stručna putovanja u Muenchen, Vojvodinu, Bratislavu i Beč. Nastavljena je suradnja s Hrvatskim savezom građevinskih inženjera i tradicionalno dobri i prijateljski odnosi sa strukovnim društvima Međimurske županije, kao i s DGIT-om Varaždin. Zainteresirani članovi besplatno primaju stručni časopis Građevinar.

Skupština je izabrala i novo rukovodstvo na čelu s predsjednikom Ratkom Matotekom, dopredsjednicom Ninom Dražin Lovrec, tajnicom Ljiljanom Kocijan Tepavac i blagajnicom Đurđom Plavljanić. Članovi Izvršnog odbora su i Zdravko Hunjadi, Marija Halić, Josip Švenda, Anica Belčić, Vladimir Topolnjak, Ivan  Kolarić, Nera Horvat, Rok Magdalenić i Saša Sabolić. U Nadzornom su odboru Dragutin Matotek  (predsjednik), Danica Medved i Pero Vidović, dok sud časti čine Vjenceslav Hranilović, Višnja Vugrinčić i Vladimir Igrec.

Skupština je završila donošenjem plana rada za sljedeću godinu, druženjem, sjećanjima i  dosjetkama s gradilišta.