Poštovani,

DGITM organizira 28.03.2020. godine (subota) jednodnevno stručno putovanje na SEJEM MEGRA u Gornju Radgonu.

Polazak: u 8:00 sati s Gradskih bazena „Marija Ružić“ u Čakovcu

Planirani povratak: u večernjim satima

Detaljan plan i program puta se nalazi u privitku ovog e-maila.

Rok za prijavu: 10.03.2020. godine.

Predviđeni broj HSGI bodova: 3

Cijena po osobi: 50,00 kn za članove DGITM -a uz plaćenu članarinu za 2020. godinu!

Napomena: Ulaznice od 5,50 € za Dom Penine i 5 € za Tropski vrt se plaćaju prilikom ulaza i nisu uključene u cijenu puta. Ulaznica na sajam se ne plaća.

Prijava se ostvaruje uplatom na IBAN Društva HR7523400091116018314 (pod opis plaćanja upisati „Sajam Radgona“) te prijavom na on-line obrazac klikom na sljedeći link https://forms.gle/CT9faiC5mCUnwbCC6

U slučaju većeg broja prijava prednost imaju članovi Društva prema redoslijedu prijava.

Za DGITM

Ljiljana Tepavac-Kocijan, dipl.ing.građ.

ljiljana.tepavac.kocijan@gmail.com

Program Sajma