Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je 26.05.2023. godine organiziralo stručni seminar na temu „Inovacije i najnovija tehnološka dostignuća u graditeljstvu“. Radi se o seminaru iz Programa stručnog usavršavanja DGITM za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2024. godine. Program je usklađen s Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN br. 55/2020) te je dobio dopusnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na prijedlog programa. Obzirom da se radilo o stručnom predavanju od 4 školska sata, edukacija je vrednovana s 4 boda.

Seminaru je prisustvovalo 63 zainteresiranih članova Društva. Kao i uvijek pridružio se manji broj članova iz Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin, s kojim Društvo ima dugogodišnju suradnju. Osim toga prisustvovali su i članovi iz Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, s kojom je DGITM Čakovec prošle godine započeo suradnju. 2022. godine zajednički je organiziran stručni seminar „Provođenje zaštite na radu kod upotrebe skela“. Suradnja se nastavlja s današnjim seminarom jer je član iz navedene udruge održao predavanje s temom iz područja zaštite na radu. Predavanju su prisustvovali i studenti smjera Održiva gradnja sa stručnog studija Održivi razvoj koji se održava na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.

Mjesto održavanja stručnog seminara je i ovog puta bio Centar održivog razvoja. Radi se znanstveno-istraživačkom centru, koji se koristi za potrebe Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i drugih znanstvenih subjekata. Zahvaljujući ovom projektu obnovljena je još jedna od zgrada na prostoru bivše vojarne u Čakovcu, čime se nastavlja proces revitalizacije vojnih zgrada, a po čemu je Međimurska županija prepoznata kao odličan primjer dobro prakse. Do sada je na prostoru bivše vojarne obnovljeno i stavljeno u funkciju 8 zgrada u kojim djeluje 8 podupirućih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje čine Centar znanja Međimurske županije. Krajem prošle godine revitaliziran je i park u središtu Centra znanja, kroz projekt Ecobridge, sufinanciran sredstvima Programa suradnje Ineterreg V-A Mađarska-Hrvatska. U obnovljenoj zgradi Centra održivog razvoja smještena su i opremljena 4 znanstvena laboratorija (Biokemija okoliša, Održivi razvoj, Laboratorij primijenjene automatike i Laboratorij proširene stvarnosti), zatim konferencijska dvorana i dvorana za sastanke. Trenutno se na području obnavlja komunalna infrastruktura kako bi se uskladila s trenutnim i budućim potrebama kompleksa.

Stručno predavanje u 4 školska sata održali su stručnjaci iz područja graditeljstva i zaštite na radu.

Prvo predavanje s temom Specijalni betoni održala je mr.sc. Donka Würth, dipl.ing.građ. s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. U svome predavanju osvrnula se na razne vrste specijalnih betona: laki, teški, masivni, pigmentirani, uvaljani, mikroarmirani, samozbijajući i mlazni. O svakoj od navedenih vrsta betona moglo bi se održati zasebno predavanje, tako da se predavačica osvrnula na svaki od navedenih s najvažnijim karakteristikama kao što su sastav i područje primjene. Za svaku vrstu betona dani su i primjeri iz prakse gdje su bili korišteni. Od navedenih primjera tvrtka Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec bila je izvođač Hidroelektrane Lešće (masivni betoni) i cjelovite obnove (konstruktivna i energetska) Katoličko bogoslovnog fakulteta u Zagrebu (torkreti). Veći broj članova DGITM-a je upravo iz navedene međimurske građevinske tvrtke.

Sljedeće predavanje je zbog opširne tematike bilo podijeljeno u 2 dijela, odnosno 2 školska sata. Vedran Mikulec, ing.građ. je viši stručnjak za oplate i skele u tvrtci PERI oplate i skele d.o.o. Zagreb. PERI, osnovan 1969. godine, jedan je od svjetski najvećih proizvođača oplata i skela. Osim matične kuće i glavnog sjedišta tvrtke u Weißenhornu pokraj Ulma postoji više od 60 podružnica i 160 logističkih lokacija. Poduzeće u cijelom svijetu zapošljava više od 10.000 djelatnika. Naziv tvrtke potječe od grčkog prijedloga “peri” (hr. uokolo, uokrug). Svjetski su broj 1 u proizvodnji oplata i skela s preko 1,8 milijardi EUR-a godišnjeg prihoda. U Hrvatskoj djeluju od 2004. godine kada su imali 10 zaposlenih da bi do današnjeg dana taj broj narastao do 53. Centralno skladište je smješteno u Velikom Trgovišću. Pokrivaju tržište Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Od usluga pružaju prodaju, najam, servis svih oplatnih sistema te imaju tesarski pogon za specijalne oplate. Veći dio predavanja odnosio se na oplatne sisteme. Oplate su privremena sredstva za monolitno izvođenje armirano-betonske konstrukcije na gradilištu. Zahtjevi za oplatu su veliki elementi i jedinice za premještanje, jednostavno rukovanje, neovisnost o dizalici, fleksibilnost, kvaliteta, ekonomičnost (dugoročno smanjenje troškova) i kvalitetan finalni proizvod (dobar otisak betona). U predavanju je dan sažet prikaz oplatnih sistema za zidove i stropove te oplate specijalne namjene. Drugi dio predavanja odnosio se na skele (fasadne i nosive) s prikazom brojnih primjera u kojim su primijenjeni PERI sustavi. Poduzeće razvija svoje proizvode na način da se sa što manjim brojem te što jednostavnijim spojnim elemenata može sastaviti svaki od oplatnih sistema te da međusobno budu kompatibilni. Na taj način se smanjuje udio ljudskog rada, što je pogotovo važno za današnje vrijeme, kada je značajan nedostatak kvalificirane radne snage. Nedostatak kvalificirane radne snage dovodi sve više problema u području graditeljstva, i to ne samo u Hrvatskoj, već i šire. Pokazalo se da uvoz stranih radnika nažalost nije riješio problem nedostatka radne snage jer se većim dijelom radi o nekvalificiranim radnicima. Osim toga, postoje značajne jezične barijere i kulturološke razlike.

Posljednje predavanje održao je Srećko Tot, dipl.ing.rud. iz Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije s temom Zaštita na radu u graditeljstvu (oplate i skele). Inače, ing. Tot je dobitnik priznanja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređenje sustava zaštite na radu za 2021. godinu. Cilj je ovog područja sigurnost i zaštita zdravlja radnika i osoba na radu, sprečavanje ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti u vezi s radom. Nažalost, graditeljstvo je najrizičnija grana s najvećim brojem smrtnih ozljeda te čestom pojavom profesionalnih oboljenja. U 2022. godini je od ukupno 38 smrtno stradalih na mjestu rada u Hrvatskoj, 21 bilo iz područja graditeljstva. Nažalost, ova crna brojka ima trend rasta iz godine u godinu. Na praktičnim primjerima su prikazane najčešće pogreške pri korištenju ljestvi, skela i oplata. Jedan od većih problema je nekorištenje osobnih zaštitnih sredstava kao što su kaciga, pojas pri radu na visini i sl. Predavač je ukazao na to da važeći pravilnici samo općenito propisuju zahtjeve, dok je potrebno držati se uputa proizvođača i dobre prakse. Raniji pravilnici su vrlo detaljno uvjetovali i propisivali uvjete zaštite na radu, dok je na području regulative Europske unije takav pristup napušten pa su propisi općeniti.

Ovaj drugi stručni seminar Društva u 2023. godini je s vrlo kvalitetnim predavačima i zanimljivim temama ispunio sva očekivanja. Društvo će predahnuti preko ljeta, a najesen su već u planu jednodnevna edukacija u trening centru SIKA CROATIA d.o.o. i stručno putovanje u Irsku. Krajem godine će se održati izborna skupština Društva, a izvršni i nadzorni odbor Društva će 30.06.2023. godine u Osijeku sudjelovati na izbornoj skupštini HSGI-a.

Ratko Matotek

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)