Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je 24.02.2023. godine organiziralo stručni seminar na temu „Energetska obnova kroz EU projekt – Što smo naučili? Što još trebamo naučiti?“. Radi se o seminaru iz Programa stručnog usavršavanja DGITM za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2024. godine. Program je usklađen s Pravilnikom o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN br. 55/2020). U tijeku je dobivanje dopusnice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na prijedlog programa. Obzirom da se radilo o stručnom predavanju od 4 školska sata, ova je edukacija vrednovana s 4 boda

Seminaru je prisustvovalo 50 zainteresiranih članova Društva, a kao i uvijek pridružio se i manji broj članova iz Udruge arhitekata Međimurja, s kojim Društvo ima dugogodišnju suradnju.

Mjesto održavanja stručnog seminara bio je Centar održivog razvoja. Radi se znanstveno-istraživačkom centru, koji se koristi za potrebe Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i drugih znanstvenih subjekata. Zahvaljujući ovom projektu obnovljena je još jedna od zgrada na prostoru bivše vojarne u Čakovcu, čime se nastavlja proces revitalizacije vojnih zgrada, a po čemu je Međimurska županija prepoznata kao odličan primjer dobro prakse. Do sada je na prostoru bivše vojarne obnovljeno i stavljeno u funkciju 8 zgrada u kojim djeluje 8 podupirućih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje čine Centar znanja Međimurske županije. Krajem prošle godine revitaliziran je i park u središtu Centra znanja, kroz projekt Ecobridge, sufinanciran sredstvima Programa suradnje Ineterreg V-A Mađarska-Hrvatska. U obnovljenoj zgradi Centra održivog razvoja smještena su i opremljena 4 znanstvena laboratorija (Biokemija okoliša, Održivi razvoj, Laboratorij primijenjene automatike i Laboratorij proširene stvarnosti), zatim konferencijska dvorana i dvorana za sastanke. Trenutno se na području obnavlja komunalna infrastruktura kako bi se uskladila s trenutnim i budućim potrebama kompleksa.

Stručno predavanje u 4 školska sata održali su stručnjaci iz Javne ustanove REDEA, MENEA d.o.o. Čakovec, MEĐIMURJE-INVESTA d.o.o. Čakovec  te kompanije SIKA CROATIA d.o.o. Lučko.

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA od 1. srpnja 2018. nastavlja posao regionalnog koordinatora REDEA d.o.o. u pružanju stručne podrške regionalnom razvoju Međimurja. Osnovana je 2004. godine od strane Međimurske županije, s ciljem pružanja podrške procesima održivog razvoja u Međimurju. Pravni je slijednik Međimurskog poduzetničkog centra (MPC) osnovanog 1998. godine, koji je primarno pružao podršku malim i srednjim poduzećima i poljoprivrednicima (poslovni planovi, pomoć pri kreditiranju). Dobivanjem statusa kandidata za članstvo u EU 2004. godine, Hrvatskoj su se otvorile prilike za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Upravo su te prilike i povećanje djelokruga rada rezultirale transformacijom MPC u razvojnu agenciju što je iziskivalo kako specifične kompetencije tako i veći broj djelatnika. Bave se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem.

Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA osnovana je 2008. godine u sklopu EU projekta „Creation of energy agenciens in Lleida (ES), Medjimurje (HR) and Montpellier (FR)“ financiranog iz programa Intelligent Energy – Europe (IEE). Projektna ideja razvijena je na poticaj Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA-e. Uz sredstva IEE, financijske temelje za početak rada osigurali su Međimurska županija, Gradovi Čakovec i Prelog te tvrtke HEP-ESCO, INA i Končar. MENEA je osnovana s ciljem promicanja zamisli održivog razvoja u skladu sa stvarnim potrebama na području Međimurske županije promičući primjenu obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost, što je u skladu sa strateškim ciljem Županije (promicanje gospodarskog i društvenog rasta utemeljenog na održivom razvoju te usredotočenoga na inovacije, transfer tehnologije i očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa). Djelatnosti MENEA-e pokrivaju širok spektar aktivnosti kojima nastoje što bolje zadovoljiti informacijske, tehničke i potporne potrebe javnog i privatnog sektora po pitanjima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Njihova uloga, prije svega, obuhvaća pružanje informacija i savjeta vezanih uz energiju putem informacijskih i promotivnih kanala, tj. putem web stranice, organizacije seminara i radionica, tiskanja info i promo materijala, provedbom projekata te usmeno u svakodnevnom kontaktu sa zainteresiranim građanima i poslovnom zajednicom. Ujedno, aktivno sudjeluju u oblikovanju energetske politike Međimurske županije definiranjem planova i programa energetskog djelovanja, pritom se usklađujući s glavnim političkim i gospodarskim akterima na lokalnoj razini i regionalnoj razini, s drugim lokalnim energetskim agencijama u Republici Hrvatskoj, usput se usklađujući sa svim trendovima i zakonskim obavezama na nacionalnoj i europskoj razini. U nastojanju da Agencija bude samoodrživa pružaju tehničku potporu pripremi projekata vezanih uz energiju, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Također, pripremaju studije i projektnu dokumentaciju za prijavu na različite nacionalne i međunarodne izvore financiranja te pružaju podršku malom i srednjem poduzetništvu za uvođenje mjera u smanjenju potrošnje energije u proizvodnom procesu te proizvodnju energije iz OIE.

Poduzeće MEĐIMURJE-INVESTA d.o.o. osnovano je 1994. godine u uvjetima velikih i značajnih promjena i temeljitog restrukturiranja građevinskog tržišta u Hrvatskoj. Novi gospodarski, ali i temeljito izmijenjeni vlasnički odnosi intenzivno su se odrazili na uvjete gradnje građevina za tržište i za poznate investitore, a posebice na tržište nekretnina koje je bilo tek u formiranju.  Na tržištu usluga vezanih uz graditeljstvo javila se potreba za nizom specifičnih stručnih poslova koji su se do tada obavljali unutar velikih sustava ili se za njima uopće nije javljala potreba u uvjetima specifičnih vlasničkih odnosa. Tako je i dimenzioniranje financijskog tržišta zahtijevalo specifičnu konzultantsku podršku građevinskih stručnjaka i procjenitelja. Sve brojniji poduzetnici također su se u donošenju poslovnih odluka i vođenju projekata počeli obraćati stručnjacima. U takvim uvjetima, reagirajući na potrebe i zahtjeve tržišta, koristeći stručno znanje i dugogodišnje radno iskustvo stečeno na gotovo svim stručnim područjima u graditeljstvu, odlučeno je razvoj poduzeća usmjeriti prema pružanju visokostručnih i specijalističkih usluga u graditeljstvu, na tržištu nekretnina i u kreiranju poduzetničkih inicijativa. Takvi razvojni ciljevi zahtijevali su velika ulaganja u znanje i primjenu novih informatičkih tehnologija. Vodeći se ovim osnovnim razvojnim smjernicama uspjeli su se održati na tržištu te razviti više standarde u obavljanju nekih osnovnih grupa poslova kao što su specijalistička vještačenja i ekspertize, procjene građevinskih i drugih građevina, radova i nekretnina, izrada investicijskih elaborata i projekata te konzultantske usluge. Stručni tim poduzeća trenutno pruža usluge stručnog nadzora, vještačenja, procjene vrijednosti nekretnina, energetskog certificiranja te izrada projekata energetskih obnova.

SIKA CROATIA d.o.o. je osnovana 1999. godine kao tvrtka kćer švicarskog koncerna Sika, iako su Sika proizvodi prisutni na ovim prostorima još od sredine 20. stoljeća. Partneri kompanije su građevinska poduzeća i specijalizirani izvođači građevinskih radova, skladišta građevinskog materijala, DIY centri, dućani boja i lakova, arhitekti, dizajneri, inženjeri, investitori, proizvođači plovila, vozila, stakla, sendvič panela i dr. Sika Croatia je aktivan član različitih organizacija i tijela relevantnih za naše ciljeve i strateška područja. Svojim rezultatima, ponašanjem i odnosom prema partnerima Sika je izgradila izuzetnu reputaciju vrlo pouzdanog partnera sa širokim spektrom rješenja koji se koriste u različitim područjima. Od rješenja u građevinarstvu Sikini proizvodi su: dodaci za betone, hidroizolacije, lijepljenje i brtvljenje, sanacija i zaštita, krovovi, podovi i završni radovi. Sika ima rješenja i za industriju: popravci i proizvodnja automobila, transportna industrija, nautika, građevne komponente, tekstil i potrošna roba, uređaji i oprema, obnovljive energije i kompozitne smole.

Prvo predavanje s temom EU fondovi i projekti: Kako funkcioniraju EU projekti? održala je Ana Kralj iz JU REDEA. Uvodno je pojasnila razliku između EU projekata i građevinskog projekta, naglasivši da je građevinski projekt dio šireg EU projekta. Smisao projekta nije samo izgraditi ili obnoviti zgradu već koja će biti namjena te zgrade, odnosno kakve djelatnosti će se u njoj obavljati. Osvrnula se o putu od fondova do projekata te navela kao primjer Europski fond za regionalni razvoj i Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Novo programsko razdoblje donijelo je okolišne ciljeve EU taksonomije. Financiranje okolišno održivih gospodarskih aktivnosti koje daju značajan doprinos barem jednom od klimatskih i ekoloških ciljeva EU-a, a istodobno ne štete niti jednom od tih ciljeva su: 1. Ublažavanje klimatskih promjena, 2. Prilagodba klimatskim promjenama, 3. Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa, 4. Prijelaz na kružno gospodarstvo, 5. Sprečavanje i kontrola onečišćenja i 6. Zaštita i obnova bioraznolikostii ekosustava. Na kraju se detaljno osvrnula na iskustva s radovima u sklopu EU projekata. Redovito u projektima dolazi do sudara mišljenja i stavova između sudionika u gradnji (investitor, projektant, stručni nazor i izvođač). Naglasila je da se temeljem troškovnika planiraju i prijavljuju troškovi u proračunu projekta te je iznimno važno da troškovnici budu kvalitetno izrađeni te usklađeni s glavnim projektom. Ujedno i glavni projekti različitih struka trebaju biti međusobno usklađeni, kako ne bi došlo do poznatih vantroškovničkih radova, koji se nažalost redovito pojavljuju. S obzirom da su vantroškovnički radovi izvan prijavljenog i odobrenog proračuna projekta, potreban je dodatan angažman nadzornog inženjera i izvođača, kako bi stručnjaci za EU projekte, povukli maksimalan iznos za investitora.

Karla Novak iz MENEA d.o.o. se osvrnula s temom Zanimljivosti iz provedbe projekata pri energetskim obnovama. Spomenula je mjere koje se sufinanciraju od 60% do 85%, a odnose se na projektnu dokumentaciju (glavni projekt), energetsku obnovu (provedba mjesta energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja), energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove, promidžba i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administracija. MENEA d.o.o. je sudjelovala u provedbi 15 projekata, u kojima je obnovljeno 18 zgrada kao npr. Dom za starije i nemoćne Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Osnovne škole Hodošan, Draškovec i Selnica, Graditeljska škola Čakovec, Radionice Tehničke i Graditeljske škole Čakovec i Regionalni centar kompetencija u strojarstvu Tehničke škole Čakovec. Naglasila je da nije dovoljno samo obnoviti zgrade, već je potrebno dodatno educirati korisnike o načinu ponašanja u obnovljenim zgradama. Npr. potrebno je umjesto otvaranja prozora koristiti sustave rekuperacije i sl. Na kraju je navela da je u razdoblju od 2014. do 2022. godine ukupno u navedenim projektima uloženo u obnovu 9.817.495,19 €, od čega je 56% sufinancirano iz EU fondova, 25% iz nacionalnih sredstava te 19% iz sredstava Međimurske županije. U 2023. i 2024. godini su u tijeku ili će započeti projekti obnove Županijske bolnice Čakovec te ugradnja obnovljivih izvora energije u Osnovnim školama Štrigova, Prekopa, Peklenica i Zebanec.

Ratko Matotek iz MEĐIMURJE-INVESTA d.o.o. je održao vrlo zanimljivo predavanje o stručnom nadzoru u energetskim obnovama te u ostalim projektima koji se sufinanciraju iz EU. Naglasio je da je stručni nadzor reguliran u Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21 i 68/22). Prema regulativi je nadzorni inženjer fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja. U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim, izvedbenim ili tipskim projektom te projektom uklanjanja, Zakonom o gradnji, posebnim propisima predmnijevanim Zakonom o gradnji i pravilima struke. Međutim, prilikom energetske obnove, mora nadzirati građenje da bude naročito u skladu s troškovnikom radova jer je proračun projekta temeljen na ovom dokumentu. Nerijetko se događa da troškovnici nisu usklađeni s glavnim projektom pa su tijekom i nakon građenja potrebna dodatna pismena pojašnjenja radi pojave vantroškovničkih radova, sve kako bi se opravdalo stvarno izvedeno i ugrađeno te kako bi investitor bio na kraju projekta zadovoljan sa sufinanciranim financijskim učešćem. U drugom dijelu predavanja osvrnuo se na razne primjere iz prakse s čime se sve nadzorni inženjeri suočavaju. Osim povremene nekvalitete izvođenja radova te nepoštivanje pravila struke od strane izvođača, pojavljuju se i dodatni zahtjevi investitora tijekom građenja. Nažalost, često su troškovnici neusklađeni s glavnim projektom. što dovodi do dodatnog angažmana pri pojašnjavanju nužnosti za uvođenjem promjena. Radi se o dodatnim poslovima koji nisu obveza prema naprijed navedenoj regulativi, već se radi o ugovorenim obvezama s investitorom.

Posljednje predavanje s temom ETICS fasadni sustavi: Još uvijek učimo? održao je Anđelko Šereg iz SIKA CROATIA d.o.o. Osvrnuo se na materijale iz njihovog novog asortimana ETICS fasadnih sustava, kao što su toplinsko izolacijske ploče, ljepila, završni slojevi i sl. Ponovio je najosnovnija pravila ugradnje toplinsko izolacijskih ploča, tiplanja, ugradnja armiranog sloja i sl. Unatoč tome što se radi zaista o vrlo jednostavnim pravilima, nedovoljna edukacija i/ili nezainteresiranost izvođača radova nerijetko dovodi do nekvalitetnog izvođenja radova te na kraju do nezadovoljstva investitora, koji samo želi dobiti proizvod koji je platio.

Radilo se o zanimljivom i korisnom stručnom seminaru. Bio je ovo prvi seminar Društva u 2023. godini. Od ostalih aktivnosti Društva, slijedi stručni seminar s temom Inovacije i najnovija tehnološka dostignuća u graditeljstvu, stručno putovanje na BAU 2023, jednodnevna edukacija u trening centru SIKA CROATIA d.o.o., jesensko stručno putovanje u jednu od destinacija na sjeveru Europe te izborna skupština koja će se održati krajem godine.

Ratko Matotek

Časopis Građevinar

Građevinar 02/2023 - Energetska obnova kroz EU projekte

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)