Članovi Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec su, u sklopu stručnog usavršavanja, organizirali jednodnevno stručno putovanje dana 14.05.2022. godine. Radilo se o obilasku završenih ili gradilišta u tijeku, koje su izvodili međimurski građevinari.

Prvo odredište bila je Mala hidroelektrana (mHE) Ilovac, izgrađena 2015. godine. Opravdanost ove investicije bilo je iskorištavanje vodenog pada rijeke Kupe u mjestu Ilovac kod Ozlja. Sve tehničke detalje izvedenog postrojenja predstavio je investitor Robert Jurčević, dipl.ing.el., dok je predavanje o organizaciji i tehnologiji građenja predstavio voditelj gradilišta Slavko Pajdek, dipl.ing.građ. Kao tehničko je rješenje izvedeno pribransko postrojenje s upravljačkom zgradom, s tri VLH turbine koje su predviđene za vrlo male neto padove vode i velikih protoka. Radi se o francuskom proizvođaču, a snage turbina iznose 3 x 0,403 MW =1,209 MW. Turbinski trakt i gumena brana čine pregradu I u kontaktu su s vodom (rijekom Kupom). Okno za upravljanje gumenom branom je podzemni objekt sa sustavom za punjenje i pražnjenje gumene brane po zakonu spojenih posuda i kao takav je u dodiru s vodom. Punjenje fleksibilne brane se odvija iz posebnog vodospremnika u oknu za upravljanje gumenom branom. Razina vode u spremniku je viša od razine vode u brani. Osnovni tehnički parametri jedne turbine VHL 4000 kod maksimalne proizvodnje:

•          bruto pad: ΔH = 2,97 m

•          neto pad: ΔH = 2,82 m

•          instalirani protok: Q = 19 m³/s

•          maksimalna snaga turbine: 450 kW (kod 100% otvorenih lopatica)

•          snaga na pragu HE: 403 kW (kod 100% otvorenih lopatica)

•          promjer rotora turbine: Ø 4000 mm

•          kut postavljanja: 45˚

•          broj lopatica: 8

S obzirom da se radilo o vrlo kišnoj godini s pojavom stoljetnog visokog vodostaja, izvođenje radova je bilo vrlo izazovno. Kupa je nekoliko puta tijekom građenja poplavila gradilište.

Gledajući od strane zaštite okoliša, radi se o vrlo malom utjecaju na floru i faunu pa je investicija s te strane bila prihvatljiva, međutim do realizacije je privatni investitor trebao proći dugačak put od ideje do ishođenja građevinske dozvole.

Sljedeće odredište bila je crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u mjestu Gora, kod Petrinje, uz jednu od najvažnijih srednjovjekovnih prometnica koja vodi od Petrinje za Glinu i Topusko te dalje prema Jadranu. Burna prošlost ove crkve obilježena je promjenama posjednika, među kojima se ističu viteški redovi templari i ivanovci. Prvotno je bila sagrađena kao romanička crkva u 11. stoljeću. Zatim je u prvoj polovici 13. stoljeća preuređena u templarsku gotičku crkvu koja je stradala u dugogodišnjim ratovima s Osmanlijama. Nakon prestanka tih ratova na samom početku 18. stoljeća obnovljena je i dograđena u baroknom stilu. U potpunosti je srušena miniranjem u Domovinskom ratu, početkom listopada 1991. godine. Radi cjelovite obnove crkve minirane u Domovinskome ratu pokrenuta su arheološka istraživanja. Prva faza istraživanja obavljena je 1997., 1998. te 2003. godine. Kao svojevrsni nastavak tih istraživanja, od jeseni 2008. do jeseni 2011. godine izvršena je druga faza arheoloških istraživanja. Ova zaštitna istraživanja obavljena su s vanjske strane temelja ranogotičke, od templara podignute crkve, a istražena su i dva rova istočno i zapadno od crkve te prostor sakristije. Osim zanimljivih arhitektonskih elemenata iz različitih doba – od apside starije, romaničke crkve do novovjekovnih dogradnji, istražena su i 424 groba, koji se okvirno mogu datirati u novovjekovno razdoblje (mlađa faza), zatim u vrijeme trajanja gotičke faze crkve (srednja faza) te, konačno, u vrijeme prije izgradnje gotičke crkve, odnosno za vrijeme ukopavanja oko romaničke crkve (najstarija faza pokapanja). U istraživanjima je pronađen materijalni trag crkve te pripadajuće groblje domaćega, tek pokrštenog stanovništva iz vremena prije dolaska templara. Ovo je vjerojatno bilo središte crkvene, ali istodobno još i plemenske župe u Gori. Temeljita obnova crkva je završena 2015. godine, kada je i bila posvećena. Izvedena je masivna kamena konstrukcija s kamenom lokalnog porijekla, kako bi se dobio što je moguće više izvorni oblik. Nažalost, kao posljedica potresa 29. prosinca 2020. godine, na obnovljenoj crkvi nastala su značajna oštećenja. Svi dijelovi kamene zidne konstrukcije teško su oštećeni. Značajno su se odvojili i urušili zabatni zidovi. Urušen je zvonik te uništena zvona, kao i ulazni portal te ogradni zidovi cinktora. S obzirom da su međimurski građevinari sudjelovali u obnovi nakon miniranja u Domovinskom ratu, pozvani su na izvođenje hitnih privremenih  mjera sanacije. Stručno predavanje su održali nadzorni inženjer Damir Foretić, dipl.ing.arh. i voditeljica gradilišta Marija Halić, ing.građ. članica DGITM Čakovec. Ing. Foretić je ujedno poznat kao projektant obnove zagrebačke katedrale.

Na putu do sljedećeg odredišta, međimurski građevinari su na kratko stali u Petrinji, gdje ih je Antonio Marković, mag.ing.silv. iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo ukratko proveo kroz povijesnu gradsku jezgru, u kojoj su smještene najoštećenije zgrade. Nakon razornog potresa 2020. godine, na tim su zgradama izvedene hitne interventne mjere privremene sanacije ili su djelomično, a neke i u cijelosti, porušene.

Treće odredište bilo je gradilište međimurskih graditelja u Sisku. Stručno vodstvo odradio je voditelj gradilišta Ante Gulin,  dipl.ing.građ. koji je članove društva upoznao sa svim tehničkim detaljima ovog, moglo bi se reći, velebnog zdanja. Staklena kupola džamije promjera 23 m, ukupne visine 15 m te minaret visine 40 m će zasigurno promijeniti izgled ovog dijela grada. Gradnja Islamskog kulturnog centra je započela prije 6 godina. Nakon šestomjesečnog prekida, gradnja je nastavljena te je budući vjersko-kulturni centar muslimana Siska i okolice sada u završnoj fazi izvođenja radova. Za par tjedana bit će obavljen tehnički pregled.  Centar se prostire na površini od 2.641 m2 te će nakon dovršenja zamijeniti sadašnji prostor za vjerske obrede u davno kupljenoj obiteljskoj kući. Na području Siska je oko 2.400 muslimana, dok ih je oko 4.100 na području Sisačko-moslavačke županije. Osim džamije, centar sadrži kongresnu dvoranu, omladinski klub, restoran s dječjom igraonicom, učionice, knjižnica s čitaonicom, stanove za imame, sobe za goste te uredske prostorije. Prostire se na četiri razine, a u svojoj okolici ima vrt na koji gleda restoran s tradicionalnom bošnjačkom kuhinjom. Prostor Islamskog kulturnog centra u Sisku bit će otvoren svima, na raspolaganju će svima biti knjižnica, kongresna dvorana, restoran i dječja igraonica. Među mnogim donatorima ovog 51 milijuna kuna vrijedne investicije su i mnogi Siščani nemuslimani. Ovo će biti prva eko-džamija u ovom dijelu Europe jer će, uz LED rasvjetu, na ravnom dijelu krova imati postavljene solarne panele i fotonaponske ćelije koje će proizvoditi električnu energiju i pokrivati sustav grijanja.

Sva tri navedena projekta izvedena su od strane međimurskog poduzeća Međimurje graditeljstvo d.o.o. Čakovec.

Nakon stručnog dijela putovanja, uslijedilo je opušteno druženje međimurskih građevinara na seoskom imanju Moslavačka priča. Radilo se o prvom od tri planiranih  stručnih putovanja Društva u 2022. godini. U ljeto slijedi trodnevno putovanje s posjetom tvornice Rockwool i gradilišta druge cijevi tunela Učka, dok je na jesen u planu stručno putovanje u Grčku.

Međimurske novine: Međimurski građevinari na stručnom putovanju u Petrinji, Sisku, maloj hidroelektrani Ilovac i crkvi u mjestu Gora

Shortcode: Međimurske novine - Međimurski građevinari na stručnom putovanju po Moslavini i Banovini

Shortcode: List Međimurje - Društvo građevinskih inženjera i tehničara na putovanju

Građevinar 05/2022 - Članovi DGITM-a Čakovec na jednodnevnome stručnom putovanju