IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja (u daljnjem tekstu: DGITM) cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka, te se obvezuje očuvati sigurnost Vaših osobnih podataka koji su dostavljeni DGITM-u na popunjenoj prijavnici prilikom učlanjenja u DGITM, odnosno prijavnici za sudjelovanje na nekom od stručnih seminara ili stručnih putovanja. Ova izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih čuvamo i obrađujemo, te u koje svrhe ih upotrebljavamo. Temeljem članka 12. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14 i 70/17) DGITM je dužan voditi popis članova koji obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te druge podatke. Od drugih podataka DGITM vodi podatke o adresi stanovanja, mjestu zaposlenja, zvanju, zanimanju, radnom mjestu, datumu prestanka članstva, broju telefona, broju mobitela, broju telefaxa i adresi elektroničke pošte. Svi podaci se vode isključivo u svrhu vođenja evidencije o članovima, izdavanja i dostave računa za članarinu, popunjavanja potvrda o sudjelovanju na stručnim seminarima, dostave poziva, odnosno obavijesti o stručnim seminarima, stručnim ekskurzijama, te ostalim događanjima vezanim na djelovanje DGITM-a koje je određeno statutom društva. DGITM vodi podatke i o osobama koje nisu članovi DGITM-a ili nekog od temeljnih društava članova Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu HSGI), koje su se prijavile i prisustvovale nekom od stručnih seminara i stručnih ekskurzija i to isključivo u svrhu obavještavanja o nadolazećim seminarima, ekskurzijama odnosno događajima kod kojih za sudjelovanje odnosno prisustvovanje ne postoji obveza članstva u DGITM-u odnosno nekoj od temeljnih društava članova HSGI. DGITM prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i EU općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR – General Data Protection Regulation), koja se od 25. svibnja 2018. primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji. Podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, a s podacima se postupa uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka i njihova uništavanja. Podaci na računalnom poslužitelju pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Popunjavanjem prijavnica za stručne seminare ili stručne ekskurzije svi podaci su dati dobrovoljno i u svakom trenutku se može dobiti uvid u svoje podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka. Pregledavanje internetskih stranica DGITM-a (www.dgitm.hr) je anonimno, te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.

U Čakovcu, 15. svibnja 2018. godine.
Predsjednik društva:
Ratko Matotek, dipl.ing.građ.

Pravilnik o politici GDPR-a