Izborna skupština Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je održana 29.11.2019. godine. Mjesto održavanja bilo je u obiteljskoj Vinariji Tomšić u Železnoj Gori u općini Štrigova, tradicionalnom vinogradarskom kraju.  

Prije skupštine je održan stručni seminar na temu„Projekt sanacije nadvožnjaka u Čakovcu s primjenom sanacijskih materijala“. Vrlo zanimljivo stručno predavanje o ovom projektu održali su projektanti i nadzorni inženjeri iz INGOLAB d.o.o. Čakovec Velimir Pavlic, dipl.ing.građ. i Silvije Šajn, mag.ing.aedif. također članovi DGITM-a. Radi se o projektu koji je trenutno u realizaciji pa su polaznici seminara, njih 70-ak, dobili vrlo korisne stručne informacije o istražnim radovima prije i tijekom rekonstrukcije, kao i o projektantskim sanacijskim rješenjima. Na predavanje kolega iz INGOLAB-a d.o.o. nadovezao se Marko Iveković, dipl.ing.građ. iz MAPEI CROATIA d.o.o. Kerestinec s prikazom  sanacijskih materijala iz programa MAPEI, koji su i primijenjeni u ovom projektu.

Nakon predavanja je održana izborna skupština Društva. Radno predsjedništvo je bilo u sastavu Marija Halić, ing.građ. kao predsjednica te Nera Horvat, ing.geoteh. i Saša Sabolić, dipl.ing.građ. kao članovi. Zapisnik je vodila tajnica Društva Ljiljana Tepavac-Kocijan, dipl.ing.građ. a ovjerovitelji zapisnika su bili Josip Švenda, dipl.ing.građ. i Dragutin Matotek, dipl.ing.građ. Prije radnog dijela skupštine pozdravljeni su svi prisutni, a naročito gosti. Zamjenik načelnika Općine Štrigova Damir Kovačić, dipl.inf. pozdravio je sve prisutne te rekao da je jako sretan što smo odabrali baš ovo mjesto i njihovu općinu za održavanje skupštine. Mirna Amadori, dipl.ing.građ. pozdravila je sve u ime Hrvatskog saveza građevinskih inženjera HSGI čiji je član i DGITM. Najavila je da će za one koji imaju položen stručni ispit opet biti obavezno skupljanje bodova kao cjeloživotno obrazovanje. To nije nikada bio problem za DGITM, jer i kada nije bilo te obaveze, Društvo je redovito održavalo stručne seminare o aktualnim i zanimljivim temama. Osim toga predsjednica HSGI-a najavila je održavanje Graditeljskog foruma u Zagrebu 20.02.2020. godine te Sabora hrvatskih graditelja krajem 2020. godine u Šibeniku. Mr.sc. Martina Cesar-Kelemen, dipl.ing.građ. je pozdravila sve prisutne u ime Društva građevinskih inženjera i tehničara DGIT Varaždin te izrazila zadovoljstvo što se suradnja s DGITM nastavlja i dalje, te da se uvijek vrlo rado odazovu pozivu, isto kao što se i članovi DGITM odazovu događanjima u njihovom društvu. Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva HKIG Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. najavila je da će i dalje boriti protiv nove regulative prema kojoj ovlašteni voditelji građenja nisu obavezni biti članovima komora jer će to sigurno dovesti do nekvalitete graditeljskih projekata. Kasnije se skupštini pridružio i načelnik Općine Štrigova Stanislav Rebernik, prof.

Izvršni i nadzorni odbor te stegovni sud, kao tijela DGITM-a, podnijeli su svoja izvješća o radu u razdoblju između dviju skupština. Predsjednik Ratko Matotek, dipl.ing.građ. je podnio izvješće o svim aktivnostima u 2019. godini, kojih je bilo vrlo mnogo. Na početku izvješća je iznio statističke podatke o broju članova po starosnim skupinama. Tako je najmanji broj članova starosti od 18 do 29 godina. Podjednak je broj članova u starosnim skupinama od 30 do 49 godina te iznad 50 godina. Plan Društva je za sljedeće razdoblje pokušati animirati mlađe kolege da se učlane. Što se tiče aktivnosti u 2019. godini, održana su 3 stručna seminara te 3 stručna putovanja. Teme seminara su bile Zaštita od požara s 54 polaznika, Vanjska stolarija (proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete) s 53 polaznika te Projekt sanacije nadvožnjaka u Čakovcu s primjenom sanacijskih materijala sa 70 polaznika. Od stručnih putovanja odrađena su 2  jednodnevna, i to u tvornicu Wienerberger u Ormož u Sloveniji te u Minimundus (Svijet u minijaturi) u Klagenfurtu u Austriji. Vrlo zanimljivo višednevno stručno putovanje bilo je u Jordan, s kojeg su se članovi nedavno vratili puni dojmova o sasvim drugoj kulturi i običajima.  Kako u Društvu ima tijekom godine velik broj aktivnosti, sve niti ne stignu biti odrađene između dviju skupština pa će se još u ovoj godini održati i dvodnevno stručno putovanje u Budimpeštu i Ostrogon, gradove u Mađarskoj. Članovi društva su sudjelovali na redovnoj godišnjoj skupštini DGIT Varaždin, koje je tom prigodom obilježilo 60 godina rada i djelovanja. Na izbornoj skupštini HSGI-a u Varaždinu izabrani su članovi predsjedništva za naredno razdoblje Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. te njena zamjena Ratko Matotek, dipl.ing.građ. dok je Dragutin Matotek, dipl.ing.građ. imenovan predsjednikom nadzornog odbora. Tom prigodom je član DGITM-a Hrvoje Horvat, dipl.ing.građ. primio godišnju stručnu nagradu za posao voditelja građenja na izgradnji studentskog doma u Varaždinu. Zainteresirani članovi Društva primaju i znanstveno-stručni časopis Građevinar.

Na kraju izvješća o aktivnostima u 2019. godini predsjednik društva zahvalio je svih sponzorima, od kojih su ostvareni značajni ukupni prihodi od 23.000,00 kuna. Isto tako je zahvalio svim članovima društva, bez kojih društvo niti ne bi postojalo, kao i u cijelosti plaćenim članarinama za tekuću godinu. Izvješće o radu predsjednika i izvršnog odbora je kao i financijsko izvješće jednoglasno prihvaćeno. Nadzorni odbor je u svojem izvješću pohvalio rad izvršnog odbora, a naročito zbog značajnog povećanja prihoda, vodeći računa o racionalnom trošenju sredstava, o čemu treba voditi brigu i na dalje, kako bi se osiguralo normalno poslovanje društva. Naime, ostvareni su financijski prihodi za 24% više od plana, dok su pak s druge strane rashodi ostvareni samo u povećanju od 6% od planiranih. Sljedeće izvješće, ono od Stegovnog suda je bilo vrlo kratko, s obzirom da nije bilo nikakvih potreba za radom ovog tijela u 2019. godini.

Nakon razrješenja svih tijela društva, skupština je izbrala novo-staro rukovodstvo. Tako Društvo i dalje vodi predsjednik Ratko Matotek, dipl.ing.građ. a dopredsjednica je Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. Tajnica ostaje Ljiljana Tepavac-Kocijan, dipl.ing.građ. a blagajnica Đurđa Plavljanić, dipl.ing.građ. Ostali članovi Izvršnog odbora su Marija Halić, Ana Belčić, Nera Horvat, Josip Švenda, Zdravko Hunjadi, Vladimir Topolnjak, Ivan Kolarić, Rok Magdalenić i Saša Sabolić. U nadzornom odboru ostaju Dragutin Matotek kao predsjednik te Danica Medved i Pero Vidović. Stegovni sud čine Višnja Vugrinčić, Vjenceslav Hranilović te novi član Andrija Tekeli. Skupština je završila donošenjem plana rada za 2020. godinu predstavljeno od novog-starog predsjednika. Tako će se članovi i dalje redovito informirati o aktualnostima putem mailing liste, Facebook-a i web stranice. Rukovodstvo će pokušati animirati mlađe kolege za učlanjenje i rad u Društvu. S obzirom da 2021. godine slijedi 60. obljetnica rada i postojanja društva, pripremne aktivnosti započet će već u 2020. godini. Osim toga, planira se održavanje 3 stručna seminara s temama Materijali i dosadašnja iskustva u energetskim obnovama zgrada, Modularne kuće te Aktualni građevinski projekti u Međimurskoj županiji. Planirana stručna putovanja su posjeta SEJEM MEGRA u Gornjoj Radgoni, Rijeka 2020 kao europska prijestolnica kulture te višednevno putovanje u neku od daljih destinacija.

Na kraju skupštine je predsjednik društva Ratko Matotek, dipl.ing.građ. još jednom zahvalio svima prisutnima te izrazio iznimno zadovoljstvo što se opet odazvao tako veliki broj članova, i to svih dobnih skupina. Uputio je čestitku za Božić i uspješnu novu 2020. godinu. Nakon skupštine je uslijedila svečana večera i degustacija vina obitelji Tomšić te druženje svih članova, gostiju i domaćina uz dobar tamburaški sastav, čije note su dale još bolje raspoloženje.

Ratko Matotek, dipl.ing.građ.

DGITM Godišnja skupština 2019. Sanacija betonskih konstrukcija

Članak List Međimurje
Članak Međimurske novine
Članak Građevinar 12/2019.