U Vinariji Cmrečnjak u Svetom Urbanu (općina Štrigova u Međimurskoj županiji) je 25.11.2022. godine održana redovna skupština Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec.

Prije skupštine je održano stručno predavanje na temu „Vidikovac Goričko sviralo (koje će zasvirati) – dio projekta Cycle seeing attractour – CSA“. Predavanje je održala Ivana Knez, suradnice voditeljice projekta Ana Kralj, obje iz Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA. Vodeći partner projekta je bila Općina Štrigova, a voditelj provedbe JU REDEA. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 1.463.966,43 EUR s provedbom od 01.09.2020. do 31.07.2022. godine. Uz ostale aktivnosti projekta (centar za posjetitelje i biciklistički poligon uz jezero kod Nagykaizse, zajednička radionica za djelatnike uz turizmu, biciklijade, kreativne radionice za djecu, turistički paketi, CSA web aplikacija, bike info stanica), Vidikovac Goričko sviralo bila je glavna tema predavanja. Dio je to programa na jačanju i širenju već postojećih mreža suradnje, odnosno uspostavi čvrstih temelja za dinamičnu i trajnu prekograničnu suradnju. Program stavlja naglasak na poticanje održive gospodarske suradnje u regiji uz zadržavanje kontinuiteta aktivnosti. Ideja o izgradnji vidikovca na ovoj lokaciji postoji već 20-ak godina, a kroz navedeni program je u konačnici i izgrađen. Uz pristupni prostor u prizemlju, vidikovac sadrži 3 etaže stubišta a na 4. etaži se nalazi platforma za posjetitelje, i to na visini od 18 m, dok ukupna visina konstrukcije iznosi 25 m. Projektiran je suvremenim arhitektonskim izrazom, složene geometrije. Osnovni konstruktivni sistem je izveden od lamelirane drvene konstrukcije s čeličnim ovješenim stubištem i čeličnom konstrukcijom platforme. Temeljenje je izvedeno na temeljnoj ploči. Vanjske ograde su izvedene od kaljenog lameliranog stakla s drvenim rukohvatom. Odabrani konstruktivni sistem i materijali, kao i arhitektonsko oblikovanje, savršeno su se uklopili u novu vizuru okoliša tog kraja.  Sudionici izgradnje vidikovca bili su investitor Općina Štrigova, projektantska kuća URBIA d.o.o. Čakovec (projektanti Bojan Perhoč i Igor Perhoč), glavni izvođač radova HIDROING d.o.o. Varaždin (glavni inženjer gradilišta Ivan Rožić) te stručni nadzor iz MEĐIMURJE-INVESTA d.o.o. Čakovec (Ratko Matotek, Dragutin Matotek, Vjeran Mesarić, Hrvoje Matotek i Damir Jalšovec). Izgradnja je bila vrlo izazovna jer su se, osim složene geometrije za proračun konstrukcije te izradu i izvođenje, u godinu dana dogodile nepovoljne okolnosti vezane za pandemiju korona virusom, kao i drastično povećanje cijena građevinskih materijala. Povećanje cijena se u konačnici odrazilo na ukupne troškove, s obzirom da su baš svi osnovni materijali vidikovca drastično poskupili: drvo, čelik, armatura, staklo i aluminij. Poskupljenje ovih materijala je u jednom trenutku dovelo skoro i do prekida radova te raskida ugovora, međutim prevladao je zdrav razum pa je zajedničkim naporom investitora, projektanta, nadzora i izvođača, projekt dovršen i svečano otvoren na dan Općine Štrigova 22.07.2022. godine na da Svete Magdalene. Prednost Mađerkinog brega je što se s njega vide čak četiri države: Slovenija, Mađarska, Austrija i Slovačka, a za lijepog vremena se može vidjeti i Sljeme. Mađerkin breg ima i svoj povijesni značaj jer je dobio ime po Emiliji Krauthaker, poznatijoj kao Mađerka. Rođena je 1889. godine na praznik sv. Marije Magdalene, 22. srpnja u Budimpešti. Za navedeni projekt je predsjednik DGITM-a Ratko Matotek u Vinkovcima 30.09.2022. godine primio godišnju stručnu nagradu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera HSGI za stručni nadzor radova nad izgradnjom vidikovca „Goričko sviralo“ na Mađerkinom bregu u Štrigovi kao znak priznanja za izvanredne zasluge u promicanju graditeljske struke.

Prije radnog dijela skupštine pozdravljeni su svi prisutni, a naročito gosti. U ime Hrvatskog saveza građevinskih inženjera HSGI i DGIT Varaždin obratio se Miroslav Špoljarić. IZ DGIT Varaždin prisutna je bila i Silvana Dugandžić. Prisutnima se obratila predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva HKIG Nina Dražin Lovrec, ujedno i dopredsjednica DGITM-a. Na kraju se s nekoliko riječi obratio Srećko Tota ispred Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije.

Nakon pozdravnih govora uslijedio je radni dio skupštine. Radno predsjedništvo skupštine je radilo u sastavu Ana Belčić kao predsjednica te Nera Horvat i Rok Magdalenić kao članovi. Nera Horvat je ujedno bila i zapisničar, a ovjerovitelji zapisnika su bili Josip Švenda i Zdravko Hunjadi.

Predsjednik Ratko Matotek podnio je izvješće o svim aktivnostima u 2022. godini, kojih je bilo zaista mnogo. Odmah početkom 2022. godine, 18.02. organiziran je stručni seminar s temom Posebne uzance o građenju, koje je održao Mićo Ljubenko, ujedno jedan od autora uzanci. Seminaru je prisustvovalo 46 polaznika, koji su dobili 4 boda u sklopu stručnog usavršavanja. 22.04.2022. godine održano je stručno predavanje na temu e-Građevinski dnevnik. Predavanje je održao autor navedene aplikacije Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Seminaru je prisustvovalo 70 polaznika, što pokazuje aktualnost navedene teme. Seminar je za 4 školska sata bodova s 4 boda. 27.04.2022. godine članovi Društva, Nera Horvat, Dragutin Matotek, Ratko Matotek i Josip Švenda, sudjelovali su na Izbornoj skupštini DGIT Varaždin na kojoj je izabran novi predsjednik Velimir Vujec. 14.05.2022. godine Društvo je organiziralo stručni posjet gradilištima međimurskih građevinara, i to Mala hidroelektrana Ilovac, Crkva Majke Božje u Gori i novoizgrađena džamija u Sisku. Jednodnevno putovanje je veselo završilo u seoskom domaćinstvu Moslavačka priča u Maloj Ludini. Početkom ljeta od 10. do 12.06.2022. godine članovi Društva sudjelovali su u trodnevnom stručnom putovanju s destinacijama Rijeka-Tvornica Rockwool-Trst-Sežana-Dolina Soče-Tolminska Korita-Žalec. Nakon ljetne stanke i kratkog predaha, organiziran je stručni seminar s temom Tehnologija sanacijskih materijala (Sanacija i zaštita armirano betonskih konstrukcija i Upotreba softvera kod konstrukcijskih ojačanja). Predavanju, koje je bodovano s 2 boda, prisustvovalo je 35 polaznika. U sklopu predavanja organiziran je stručni obilazak muzeja nematerijalne baštine Riznica Međimurja u sklopu Muzeja Međimurja Čakovec. Krajem rujna, 30.09.2022. godine Zdravko Hunjadi, Ratko Matotek, Saša Sabolić i Josip Švenda sudjelovali su na 56. redovnoj skupštini Hrvatskog saveza građevinskih inženjera u Vinkovcima. Drugoga dana posjećen je vodotoranj u Vukovaru. 19.10.2022. godine Društvo je bilo suorganizator stručnog seminara Provođenje zaštite na radu kod upotrebe skela. Radi se o početku suradnje s Udrugom za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije. Zasigurno najzanimljiviji događaj u 2022. godini bilo je stručno putovanje u Grčku, o čemu je objavljen članak u Časopisu Građevinar pod nazivom Grčka Odiseja DGITM-a. Radilo se o vrlo zanimljivom petodnevnom stručnom putovanju. Predstavnici Društva Zdravko Hunjadi i Saša Sabolić sudjelovali su na 6. Hrvatskom graditeljskom forumu 02.12.2022. godine u Zagrebu. S obzirom na veliku aktivnost Društva, sve nisu niti bile predstavljene na skupštini jer će međimurski građevinari otputovati 10.-11.12.2022. godine na Advent u Ljubljanu i Bled sa stručnim posjetom sportskog centra Stožice, Ljubljanske džamije i Cukrarne.

Financijsko izvješće za 2022. godinu je umjesto blagajnice Društva Đurđe Plavljanić podnio Saša Sabolić. Društvo je poslovalo s viškom rashoda u odnosu na prihode, međutim poslovanje je namjensko, stabilno i likvidno. Manjak će se nadoknaditi od viška prihoda iz prethodnih godina, naročito iz 2018. godine kada je ostvaren značajno veći prihod od sponzorstava i donacija. Povećani troškovi u stavkama stručnih putovanja i organizacije stručnih seminara, govori o povećanim aktivnostima Društva u tim segmentima, što je prepoznao i pohvalio Nadzorni odbor. Izvješće Nadzornog odbora podnio je Pero Vidović, dok je izvješće Stegovnog suda u ime Andrije Tekelija, podnio Igor Tekeli. Sva izvješća su prihvaćena jednoglasno.

Što se tiče plana aktivnosti u 2023. godini predsjednik Društva Ratko Matotek je naveo kao i do sada redovito informiranje članova o aktualnostima u Društvu i informacijama vezanim uz graditeljsku struku putem mailing liste, Facebook-a i web stranice DGITM-a (www.dgitm.hr). Društvo će nastaviti s programima cjeloživotnog obrazovanja članova organizacijom stručnih predavanja i stručnih putovanja, suradnjom s drugim srodnim društvima (Hrvatski savez građevinskih inženjera HSGI, Hrvatska komora inženjera građevinarstva HKIG, Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije, Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin DGIT Varaždin), te afirmacijom i popularizacijom Društva u svom okruženju sa željom povećanja broja mlađih članova. Planira se sudjelovanje na godišnjoj Skupštini HSGI-a, kao i u izradi monografije HSGI-a i časopisa Građevinar. Monografija DGITM-a je završena prije nekoliko godina pa se čeka dovršenje monografija od strane drugih temeljnih društava. Predložen je plan programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2024. godine s zanimljivim i aktualnim temama. Program je dostavljen HSGI-u radi ishođenja odobrenja od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Što se tiče stručnih putovanja Društvo planira višednevno putovanje na BAU 2023, jednodnevno stručno putovanje s temom Praktična primjena ETICS i drugih sustava u trening centru SIKA CROATIA, jednodnevno stručno putovanje u paviljon Expano u Murskoj Soboti te višednevno stručno putovanje u jednu od tri destinacija na sjeveru Europe, Irska, Škotska ili Wales.

Financijski plan za 2023. godinu će uključivati redovne aktivnosti glede prihoda od članarina te rashoda od organizacije seminara te troškova redovnog rada i poslovanja društva.

Pod posljednjom točkom dnevnog reda Razno je Ivan Kolarić ukazao na aktualni problem ne-priznavanja povećanja cijena od strane javnih naručitelja, unatoč tome što je Vlada donijela zaključak 21. lipnja 2022. godine s Metodologijom utvrđivanja razlike u cijeni radova. Povela se burna rasprava sa zajedničkim zaključkom potrebitosti rješenja navedene problematike.

Predsjednik Društva Ratko Matotek je radnom predsjedništvu i svima prisutnima zahvalio na sudjelovanju u radu Skupštine. Svima je poželio uspjeh u novoj godini te ostvarenje svih planova u narednoj 2023. godini. Izrazio je iznimno zadovoljstvo što se skupštini odazvao vrlo velik broj članova,. Nakon Skupštine je uslijedila degustacija vina u vinariji Cmrečnjak te svečana večera uz neizostavno druženje svih članova, gostiju i domaćina.

Prezentacija - Vidikovac Goričko sviralo (koje će zasvirati) – dio projekta CYCLE SEEING ATTRACTOUR - CSA Zapisnik - Izborna skupština 2022. Građevinar - Održana redovita skupština društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja Čakovec