Poštovani,

u organizaciji Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec, u petak 25.09.2020. godine, u prostorima Međimurskog veleučilišta u Čakovcu MEV – predavaonica 18, Bana Josipa Jelačića 22a, Čakovec (bivša vojarna), održat će se stručni seminar s temom:

„PAMETNE“ nZEB MODULARNE KUĆE

  1. Modularne kuće
  2. Nova učinkovita rješenja sustava grijanja
  3. Jesmo li dovoljno pametni za „pametne“ kuće?

Detaljan program stručnog seminara nalazi se u privitku ovog poziva.

Kotizacije nema.

Predviđena su 3 boda.

Rok za prijavu je do 21.09.2020. godine, do kada molimo da se radi organizacijskih razloga prijavite, i to isključivo preko on-line obrasca na sljedećoj poveznici (linku)

https://forms.gle/zbjE5AS8g8CF1xcP7

Prijava je predana kada dođete do opcije i kliknete na gumb „Podnesi“

Posebne napomene radi sprečavanja širenja korona virusa COVID-19:
Držanje razmaka od 2 metra, dezinfekcija ruku prije ulaska u dvoranu, evidencija polaznika, obavezno nošenje zaštitne maske i skraćenje školskog sata na 40 minuta.

 Maksimalan broj polaznika: 25 (prednost će imati sudionici prema redoslijedu prijava).

 Nemojte zaboraviti ponijeti na seminar svoju zaštitnu masku!

Program stručnog seminara 25.09.2020.