Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je 25.09.2020. godine organiziralo stručni seminar na temu „Pametne“ nZEB modularne kuće.

Društvo uvijek organizira vrlo zanimljive i aktualne stručne teme pa je unatoč u „novo-normalnim“ vremenima seminar bio popunjen do posljednjeg mjesta. Zbog poštivanja epidemioloških mjera moglo se prijaviti maksimalno 32 polaznika, što je i ostvareno. Radi sprečavanja širenja korona virusa COVID-19 pridržavali su se preporučenih epidemioloških mjera, kao što je držanje razmaka od 2 metra, dezinficiranje ruku te mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u dvoranu. Zatim, obavezno se morala nositi zaštitna maska za lice te je školski sat skraćen na trajanje od 40 minuta.

Mjesto održavanja stručnih seminara u organizaciji DGITM Čakovec je već uobičajeno predavaonica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Veleučilište je smješteno unutar kompleksa bivše vojarne, u kojem se kontinuirano obnavljaju zgrade te uvode novi društveni sadržaji.

Leonard Sanjković, bacc.ing.evol.sust. iz poduzeća TREMAK d.o.o. Domašinec održao je predavanje na temu Modularne kuće. Predavač je završio studij Održivi razvoj, smjer Održiva gradnja, koji se održava na ovom veleučilištu. Trex living system je (r)evolucija u gradnji kuća, koji je od strane inženjera iz ovog poduzeća pokrenut 2016. godine. Tržišta su im Francuska, Njemačka, Austrija, Slovenija i naravno Hrvatska. Radi se o „pametnim“ niskoenergetskim modularnim kućama. Moglo bi se reći da je to, nakon klasične i montažne, to treća generacija gradnje. Prednosti su brzina, jednostavnost, mobilnost, automatizacija i ekonomičnost. Svaka kuća se sastoji od osnovnog te dodatnih modula, pa je tako najmanja površina za model TREX 30 od 30 m2, dok su veći modeli površine TREX Family od 142,50 m2. Struktura modula se sastoji od čelične konstrukcije te modularnih drvenih zidova od lameliranog drveta. Uobičajena fasada je ventilirana s kompozitnim aluminijskim panelom kao završni sloj, ali se može izvesti i koji drugi tip fasade.

S obzirom da je u posljednji trenutak predavaču Ivanu Milunu iz poduzeća VIESSMANN d.o.o. Zagreb bio određen rad od kuće, prezentacija s temom Nova učinkovita rješenja sustava grijanja odrađena je on-line. Prezentirani su najnoviji proizvodi iz navedenog poduzeća, koji postižu još veću energetsku učinkovitošću, i to kondenzacijski bojleri te solarni kolektori.

Ostatak vremena ovog dijela predavanja popunjeno je s temom Ispitivanje zrakopropusnosti, održano od strane Hrvoja Matoteka, mag.ing.el. iz poduzeća MODERNA d.o.o. Čakovec Zrakopropusnost je strujanje zraka kroz omotač zgrade do kojega dolazi zbog poroznog omotača, propusnih zazora (fuga) ili pukotina. Svako strujanje zraka kroz ovojnicu zgrade utječe na energetsko svojstvo. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20) određuje da zgrada mora biti projektirana i izgrađena na način da dijelovi zgrade koji čine ovojnicu grijanog prostora zgrade, uključivo spojnice između pojedinih građevnih dijelova i otvora ili prozirnih elemenata koji nemaju mogućnost otvaranja, budu minimalne zrakopropusnosti u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta. Osim toga propisano je da se ispitivanje zrakopropusnosti mora provesti prije tehničkog pregleda nove ili rekonstruirane zgrade, a pogotovo za nZEB zgrade i zgrade energetskih razreda A+, A i B u kontinentalnoj Hrvatskoj. Isto tako se prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17 i 90/20) mora provesti prije izdavanja energetskog certifikata za nove zgrade. Zaključno, svrha ovog ispitivanje je dokazati stvarnu zrakopropusnost ovojnice zgrade, kontrolirati kvalitetu izvedbe, dokazati da izvedeno stanje odgovara projektiranom, zatim usporediti razliku prije i nakon energetske obnove te pronaći pogreške u izvođenju te otklanjanje u što ranijoj fazi izvođenja. 

Možda je najzanimljivije predavanje bilo na temu Jesmo li dovoljno pametni za „pametne“ kuće? koje je održao Denis Rodinger, ing.el. iz poduzeća ELETKROINSTALATERI d.o.o. Čakovec. „Pametna“ kuća se može opisati kao sustav kod kojeg se podrazumijeva integracija raznih električnih uređaja u domaćinstvu u jedinstveni sustav kojim se upravlja na različite načine. Nad sustavom „pametne“ kuće apsolutna je mogućnost upravljanja, podešavanja, prilagođavanja i kontrole prema specifičnim željama i potrebama korisnika. Sustav „pametne“ kuće određuje kuću na isti način kao i kod klasičnih električnih instalacija, ali se pomoću sustava „pametne“ kuće može vrlo jednostavno upravljati baš svime, npr. grijanjem, klimatizacijom, multimedijom, zastorima, rasvjetom i sl. Instalirani sustav omogućava jednostavno upravljanje svim elementima sustava, koristeći iste sklopke kao i kod obične električne instalacije. Osim sklopkama raspoređenim po kući sustavom se može upravljati pomoću LCD ekrana osjetljivih na dodir, računala, mobilnih telefona, „pametnim“ satovima te uređajima za glasovne komande. Cilj izgradnje ovakve kuće je prije svega poboljšanje kvalitete života, pojednostavljenje dnevnih obaveza i minimalizacija štetnih utjecaja okoline (buka, svjetlost, toplina/hladnoća, zagađenost zraka). Posebno je dana usporedba daljinski upravljane kuće i „pametne“ kuće. Tako „pametna“ kuća ima osim lokalnog i daljinskog upravljanja i sljedeće opcije: scene, praćenje navika korisnika i predviđanje, mogućnost nadogradnje sustava, povratne informacije i statusi, sigurnost te široki spektar ostalih mnogih mogućnosti. Osim toga posebno je dan naglasak na postupak projektiranja „pametne“ kuće u sljedećim koracima: 1. Definiranje želja investitora, 2. Definiranje integriranih sustava 3. Odabir/definiranje vrste opreme (rasvjeta, uređaji za grijanje, hlađenje i ventilaciju, rolete, žaluzine i ostalo) 4. Izrada idejnog projekta i procjena investicije 5. Razrada projekta s dogovorom o načinu i opsegu upravljanja 6. Usklađivanje elektro, strojarske i ostale opreme kao i ostalih projekata te određivanje načina upravljanja za pojedinu opremu 7. Izrada projekta elektroinstalacija te troškovnika radova i opreme. Dan je primjer za izgrađenu kuću površine od 350 m2 s troškovima standardnih elektroinstalacija u iznosu od 22.500 € u odnosu na „pametnu“ kuću u iznosu od 58.000 €. Ne radi se o najvećem mogućem iznosu troškova, odnosno kako je predavač naveo da je samo nebo granica svih mogućnosti pa tako i troškova investicije.

Bio je ovo još jedan vrlo zanimljiv i koristan seminar, što potvrđuje i vrlo velika zainteresiranost i posjećenost polaznika unatoč tome što je održan na kraju radnog dijela tjedna, u petak u poslijepodnevnim satima, i to u „novo-normalnim“ vremenima.

PRILOZI:

U privitku PDF-ovi plus sljedeći linkovi na VIESSMANN

Vitocrossal 100 kotlovi namijenjeni za modernizaciju

Solarni kolektori sa zaštitom od pregrijavanja

Novi kondenzacijski uređaji serije Vitodens 200

ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI JESMO LI DOVOLJNO PAMETNI ZA PAMETNE KUĆE MODULARNE KUĆE TREMAK GRAĐEVINAR - STRUČNI SEMINAR TEMELJNOG DRUŠTVA IZ MEĐIMURJA