Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je 22.04.2022. godine organiziralo stručni seminar na temu „eGrađevinski dnevnik“. Radi se o stručnom seminaru u sklopu Programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN br. 55/2020) pod nazivom edukacije „Aktualnosti u građevinsko-tehničkoj regulativi.“ Program je dobio odobrenje nadležnog ministarstva graditeljstva.

Seminaru je prisustvovalo 70 zainteresiranih članova Društva. Pridružio se i manji broj članova iz Udruge arhitekata Međimurja.

Mjesto održavanja stručnog seminara je bio Centar održivog razvoja, koji će na dalje u skladu s uspješnom dosadašnjom suradnjom Međimurskog veleučilišta u Čakovcu te Društva, biti mjesto održavanja stručnih seminara. Radi se znanstveno-istraživačkom centru, koji se koristi za potrebe Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i drugih znanstvenih subjekata. Zahvaljujući ovom projektu obnovljena je još jedna od zgrada na prostoru bivše vojarne u Čakovcu, čime se nastavlja proces revitalizacije vojnih zgrada, a po čemu je Međimurska županija prepoznata kao odličan primjer dobro prakse. Do sada je na prostoru bivše vojarne obnovljeno i stavljeno u funkciju 6 zgrada u kojim djeluje 8 podupirućih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje čine Centar znanja Međimurske županije. U obnovljenoj zgradi Centra održivog razvoja smještena su i opremljena 4 znanstvena laboratorija (Biokemija okoliša, Održivi razvoj, Laboratorij primijenjene automatike i Laboratorij proširene stvarnosti), zatim konferencijska dvorana i dvorana za sastanke.

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, br. 131/2021) stupio je na snagu 1. siječnja 2022. godine. Međutim, u skladu s prijelaznim odredbama novi Pravilnik može se primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022., a obvezna primjena istog, a time i vođenje eGrađevinskog dnevnika je od 1. srpnja 2022. godine. U skladu s odredbama toga Pravilnika građevinski dnevnik se vodi kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik.

Glavna tema 4 sata ove edukacije bio je upravo eGrađevinski dnevnik. Predavač je bio Danijel Meštrić, mag.ing.aedif. ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju pri Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Uvodno je pojasnio „pravila igre“ glede organizacije gradilišta s obzirom da se u različitim dijelovima države primjenjuju različite prakse. Ovaj uvodni dio se odnosio na pojašnjenje organizacije strukture izvođača odnosno voditelja radova, inženjera gradilišta i glavnog inženjera gradilišta, kao i nadzornih inženjera po strukama i glavnog nadzornog inženjera. eGrađevinski dnevnik se može pokrenuti tek nakon prijave početka građenja od strane investitora, a glavni „arhitekt“ u aplikaciji je (glavni) nadzorni inženjer. Na seminaru je vrlo detaljno obrazložen način prijave, unos podataka te verifikacija istih. Cjelokupni smisao je u konačnici da se što više smanje višestruka ponavljanja unosa istih podataka. Npr. svi podaci iz građevinske dozvole se automatski prebacuju u eDnevnik, dok se na kraju građenja temeljem svih podataka unesenih u eDnevnik kreira završno izvješće nadzornog inženjera i pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Radilo se o još jednom u nizu vrlo zanimljivih i korisnih stručnih seminara s aktualnim temama, koje organizira Društvo.

Ratko Matotek, dig

Građevinar - eGrađevinski dnevnik