građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je 18.02.2022. godine organiziralo stručni seminar na temu „Posebne uzance o građenju“. Radi se o stručnom seminaru u sklopu Programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN br. 55/2020) pod nazivom edukacije „Aktualnosti u građevinsko-tehničkoj regulativi.“ Program je dobio odobrenje nadležnog ministarstva graditeljstva.

Zbog poštivanja epidemioloških mjera moglo je sudjelovati maksimalno 50 polaznika, što je i ostvareno. Prijavilo se 46 polaznika, što članova DGITM-a, a što članova drugih društava kao npr. Udruga arhitekata Međimurja te Podružnica za Međimursku županiju Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja. Radi sprečavanja širenja korona virusa COVID-19 pridržavalo se preporučenih epidemioloških mjera, kao što je držanje razmaka od 2 metra i dezinficiranje ruku. Obavezno se morala nositi zaštitna maska za lice te je školski sat skraćen na trajanje od 40 minuta.

Mjesto održavanja stručnog seminara ovaj puta je bio Centar održivog razvoja. Radi se znanstveno-istraživačkom centru, koji se koristi za potrebe Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i drugih znanstvenih subjekata. Zahvaljujući ovom projektu obnovljena je još jedna od zgrada na prostoru bivše vojarne u Čakovcu, čime se nastavlja proces revitalizacije vojnih zgrada, a po čemu je Međimurska županija prepoznata kao odličan primjer dobro prakse. Do sada je na prostoru bivše vojarne obnovljeno i stavljeno u funkciju 6 zgrada u kojim djeluje 8 podupirućih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje čine Centar znanja Međimurske županije. U obnovljenoj zgradi Centra održivog razvoja smještena su i opremljena 4 znanstvena laboratorija (Biokemija okoliša, Održivi razvoj, Laboratorij primijenjene automatike i Laboratorij proširene stvarnosti), zatim konferencijska dvorana i dvorana za sastanke.

Suzana Radelić, direktorica prodaje u LEIER-LEITL d.o.o. Turčin održala je na početku seminara predstavljanje poduzeća i proizvoda: elementi za zidanje, montažni zidovi i stepeništa, sustavi montažnih stropnih elemenata, zaštita od buke, Durisol građevinski materijali, sustavi dimnjaka, opločnici, crijep, niskogradnja i tehnika za zaštitu okoliša te specijalni betonski proizvodi. Poduzeće danas raspolaže s 39 poslovnih lokacija u Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Ukrajini, a u Hrvatskoj su prisutni više od 15 godina.

Glavna tema sljedeća 4 sata bile su novodonesene Posebne uzance o građenju, čije je donošenje velik iskorak s obzirom da postojeće uzance nisu bile mijenjane od 1977. godine, a na njih se poziva cijeli građevinski sektor koji je se od tada značajno promijenio. Vrlo zanimljivo predavanje, odnosno edukaciju održao je odvjetnik Mićo Ljubenko iz Odvjetničkog društva Ljubenko i partneri d.o.o. Zagreb. Radna skupina je na izradi novih Uzanci počela s radom 2016. godine, u skladu sa člankom 199. Zakona o gradnji (NN br. 153/13): „Ovlašćuje se Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca da zajedno, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, a u suradnji sa strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva (komorama i drugim stručnim udrugama, u skladu s poslovnim običajima  i praksom u obveznim odnosima iz područja građenja utvrde i objave posebnu uzance o građenju, kojim se uređuju odnosi između naručitelja i izvođača radova i koji se primjenjuju u skladu s posebnim propisima u obveznim odnosima.“  Posebne uzance o građenju objavljene su u Narodnim novinama broj 137/21, a u primjeni su od 22.12.2021. godine. U novim uzancama su po prvi puta dane neke od definicija pojmova, koji su svima u praksi poznati i svakodnevno se primjenjuju, međutim nigdje nisu bili propisani: izvantroškovnički radovi, podizvođač, vrste cijena, tehnička dokumentacija, građevinska knjiga, dinamički plan radova i ostalo. Nadalje, prema uzancama iz 1977. godine promjenjivost cijena se primjenjuje tek iznad 10% povećanja, dok je u novim uzancama iz 2021. godine taj prag puno manji, i iznosi razlike veće od 3%. Edukacija je uključila detaljnu analizu svih važnih dijelova iz ugovora o građenju kao npr.: produljenje rokova, uvođenje izvođača u posao, ustupanje radova trećoj osobi, ugovorna kazna, primopredaja, jamstvo za kvalitetu izvedenih radova, razlozi produljenja jamstvenog roka, stručni nadzor, forma i utvrđivanje završetka radova i ostalo. Na posljednjem dijelu seminara je predavač izložio temu Granica ovlasti i odgovornosti stručnog nadzora, projektanta i voditelja projekta s vrlo zanimljivim i edukativnim primjerima iz sudske prakse.

Nakon seminara se postavlja pitanje da li je od primjene novih uzanci iz 2021. godine za javne naručitelje još uvijek bolje da su isključene? Naime, prema članku 219. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) „automatski“ je isključena primjena uzanci, dok je prema članku 12. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05) primjena „automatska“ ako se ugovorom ne isključe.

Da se radilo o još jednom vrlo zanimljivom i korisnom stručnom seminaru, pokazala su brojna pitanja i žustra konstruktivna rasprava sudionika seminara tijekom edukacije s predavačem, kao i međusobno. Ratko Matotek, dig

Program stručnog seminara Posebno uzance o građenju - Građevinar