Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je 27.09.2021. godine organiziralo stručni seminar na temu „Sanacija građevina“. Radi se o seminaru u sklopu Programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN br. 55/2020).

Zbog poštivanja epidemioloških mjera moglo se prijaviti maksimalno 40 polaznika, što je i ostvareno. Radi sprečavanja širenja korona virusa COVID-19 pridržavali su se preporučenih epidemioloških mjera, kao što je držanje razmaka od 2 metra i dezinficiranje ruku. Obavezno se morala nositi zaštitna maska za lice te je školski sat skraćen na trajanje od 40 minuta.

Mjesto održavanja stručnih seminara u organizaciji DGITM Čakovec je već sada tradicionalno  predavaonica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Veleučilište je smješteno unutar kompleksa bivše vojarne, u kojem se kontinuirano obnavljaju zgrade te uvode novi društveni sadržaji.

Ivana Lipošćak, dipl.ing.građ. voditelj tehničke podrške i prodaje MCI linije za Europu iz poduzeća CORTEC® s uredom u Zagrebu održala je predavanje s temom Održivi razvoj građevinskih materijala: „Da li armirani beton vrijedi zaštititi od korozije? Saznajte kako.“ CORTEC CORPORATION USA je utemeljen 1977. godine s vizijom da postane svjetski lider u zelenim inovativnim tehnologijama u području zaštite od korozije. Osnivač i vlasnik grupacije je Boris Mikšić, a svoje predstavnike i distributere imaju u više od 96 zemalja u cijelom svijetu. U Hrvatskoj surađuju s brojnim poduzećima i fakultetima a najviše s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Građevinskim fakultetom te Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije. Cortecova rješenja „čiste, štite i čuvaju“.

Među tehnologijama zaštite od korozije istaknuto mjesto pripada primjeni inhibitora korozije. Ova tehnologija je nedovoljno korištena i slabo je poznata stručnjacima u našoj zemlji. Inhibitori su dodaci kojima se smanjuje mogućnost nastajanja korozije armature u betonu. Takvi dodaci ne sprečavaju u potpunosti korozijske reakcije, ali smanjuju stupanj korozije i produljuju životni vijek konstrukcije.

Stručnjaci iz Corteca su patentirali MCI (Migrating Corrosion Inhibitors) tehnologiju, koja štiti armaturu u betonu od korozije. Korozija uzrokuje oštećenja betona i često je uzrok velikih financijskih gubitaka, skupih popravaka, ozljeda, pa čak i smrti. MCI tehnologijom se značajno produžuje životni vijek novih i postojećih konstrukcija odgađanjem pojave korozije i usporavanjem brzine korozije nakon njene inicijacije. Proizvodi održavaju cjelovitost konstrukcije, rehabilitiraju oštećene dijelove konstrukcije i ekološki su prihvatljivi. MCI tehnologija se bazira na aminima (amin alkoholi i aminkarboksilati). Klasificirani su kao mješoviti inhibitori, odnosno djeluju na anodne i katodne dijelove korozijske ćelije. Koriste se kao aditivi za beton, kao površinska impregnacija na betonu te premazi za armaturu. Aminski inhibitori korozije difundiraju u obliku tekuće i parne faze kroz strukturu betona u konstrukciju do armature s kojom fizikalno-kemijski reagiraju (kemisorpcija) tvoreći na njezinoj površini vrlo gust, za agresivne supstancije i reaktante korozije, nepropusni i rezistentni mikrosloj, štiteći armaturu od korozije. Koriste se kod novih konstrukcija i u sanacijama.

Na projektu Burj Khalifa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima se koristila MCI tehnologija kod temeljenja zbog vrlo kiselog tla, slično kao i na projektu izgradnje tornja Princes Tower. Primjena ove tehnologije je više nego udvostručila životni vijek konstrukcije, s 48 na 103 godine, a sam trošak čini manje 1/10 posto ukupnih troškova gradnje.

Osim ovih svjetskih projekata predstavljena je i primjena tehnologije migrirajućih inhibitora na gradilištu Pelješkog mosta, kojeg su međimurski građevinari nedavno posjetili u sklopu stručnog putovanja. Projektant mosta je posvetio punu pažnju osiguranju trajnosti mosta za produljeni životni vijek preko 130 godina. Pored ostalog (dodatni antikorozivni premaz i katodna zaštita čeličnih pilota te armature naglavnica, zaštitni sloj betona debljine 65-85 mm dodatno je armiran nehrđajućom armaturom), predviđen je i premaz svih betonskih površina silanskim bezbojnim premazom za inhibiciju armature koji penetrira u beton. Cortec tehnologija je primijenjena i kod sanacije Vukovarskog vodotornja, koja je uključivala premaz svih betonskih površina te zahrđale i izložene armature. Proizvodi su našli primjenu u Hrvatskoj i kod radova na sanaciji Krčkog mosta, Paškog mosta i Masleničkog mosta. Trenutno se koriste na izgradnji novog stadiona u Belom Manastiru.

Radilo se o još jednom vrlo zanimljivom i korisnom stručnom seminaru, na kojem su polaznici saznali sve o novim tehnologijama, koje su svjetski prihvaćene, ali kod nas još uvijek nisu dovoljno poznate.

Ratko Matotek, dig

Prilozi:  Prilog: Prezentacija

Građevinar - Stručni seminar Sanacija građevina