Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je 09.09.2022. godine organiziralo stručni seminar na temu „Tehnologija sanacijskih materijala“. Radi se o seminaru u sklopu edukacije pod nazivom „Inovacije i najnovija tehnološka dostignuća u graditeljstvu“ iz Programa stručnog usavršavanja DGITM za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine. Program je usklađen prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN br. 55/2020) i dobio je dopusnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Edukacija je vrednovana s 2 boda.

Seminaru je prisustvovalo 35 zainteresiranih članova Društva, a kao i uvijek pridružio se i manji broj članova iz Udruge arhitekata Međimurja.

Mjesto održavanja seminara je ovaj puta bio Muzej Međimurja Čakovec, i to multimedijalna dvorana, odnosno izložbeni prostor u sklopu Muzeja nematerijalne baštine „Riznica Međimurja“ u Čakovcu. Radi se o projektu rekonstrukcije i revitalizacije fortifikacije Starog grada u Čakovcu u Muzej nematerijalne baštine, završen u srpnju 2021. godine, a prostire se na površini od dodatnih 2.400 m2. Novi Muzej orijentiran je na očuvanje, interpretaciju i promociju međimurske baštine obuhvaćajući nasljeđe, tradiciju, usmenu predaju, znanja i vještine. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. / Investicijska potpora u kulturu i očuvanje baštine“.  Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznosi 40.802.742,56 HRK, od čega je sufinanciranje EU u iznosu od 34.682.280,40 HRK (85% ). Preostalih 15% financirao je glavni investitor Međimurska županija, koja je izdvojila i dodatna sredstva za troškove statičke sanacije. Projekt se provodio u partnerstvu s Javnom ustanovom za razvoj Međimurske županije REDEA-om, Muzejom Međimurja Čakovec i Turističkom zajednicom Međimurske županije. Radi se o financijski najvrjednijem projektu ulaganja u kulturnu baštinu na području Međimurske županije, ali isto tako i izvedbeno najzahtjevnijem projektu. Uz potpunu građevinsku obnovu, odrađena je i statička sanacija fortifikacije i samih bedema, koja se pokazala iznimno važnom tijekom potresa koji su nedavno zahvatili naše područje.

Stručno predavanje u 2 školska sata održali su stručnjaci iz kompanije Sika Croatia d.o.o. koja je osnovana 1999. godine kao tvrtka kćer švicarskog koncerna Sika, iako su Sika proizvodi prisutni na ovim prostorima još od sredine 20. stoljeća. Partneri kompanije su građevinska poduzeća i specijalizirani izvođači građevinskih radova, skladišta građevinskog materijala, DIY centri, dućani boja i lakova, arhitekti, dizajneri, inženjeri, investitori, proizvođači plovila, vozila, stakla, sendvič panela i dr. Sika Croatia je aktivan član različitih organizacija i tijela relevantnih za naše ciljeve i strateška područja. Svojim rezultatima, ponašanjem i odnosom prema partnerima Sika je izgradila izuzetnu reputaciju vrlo pouzdanog partnera sa širokim spektrom rješenja koji se koriste u različitim područjima. Od rješenja u građevinarstvu Sikini proizvodi su: dodaci za betone, hidroizolacije, lijepljenje i brtvljenje, sanacija i zaštita, krovovi, podovi i završni radovi. Sika ima rješenja i za industriju: popravci i proizvodnja automobila, transportna industrija, nautika, građevne komponente, tekstil i potrošna roba, uređaji i oprema, obnovljive energije i kompozitne smole.

Predavanje na temu Sanacija i zaštita armirano betonskih konstrukcija održao je Dražen Grgec. Radi se o tehnologiji usklađenoj s europskim standardom EN 1504. Za sve vrste sanacija glavne faze projekta su: informacija o objektu, ocjena stanja, strategija upravljanja, projektiranje sanacije, sanacijski radovi i odobrenje radova sanacije. Temeljni uzorci oštećenja i propadanja betona su nedostaci i oštećenja (mehanička, kemijska i fizikalna agresija) te oštećenja nastala zbog korozije armature (kemijska agresija, korozivni kontaminati i elektrokemijska korozija). U ovom dijelu edukacije detaljno je prezentiran pregled načela i postupaka sanacije i zaštite armirano betonskih konstrukcija.

Sljedeće predavanje s temom Konstrukcijska ojačanja – upotreba softvera je održao Vedran Nejašmić, mag.ing.aedif. U prvom dijelu se osvrnuo na statička ojačanja zidanih konstrukcija pomoću karbonskih traka i vlakana sa zanimljivim primjerima projektantskih rješenja sanacije zgrada i konstruktivnih elemenata nakon potresa u Zagrebu i Petrinji. Ovakva vrsta ojačanja izvedena su i na konstruktivnim elementima muzeja pa je ovo bilo pravo mjesto za održavanje seminara. Nakon toga je uslijedila prezentacija Sikinog softvera za statički proračun sanacija. Softver je temeljem na sljedećim standardima TR 55 – EN 1992-1-1, CNR-DT 200 R1/2013, SIA 166 – SIA 262, ACI 440 – ACI 318 i služi kao smjernica za projektiranje i ugradnju površinski lijepljenih FRP sustava za konstrukcijsko ojačanje betonskih konstrukcija. Usklađen je sa zadnjom verzijom internacionalnih smjernica.

Nakon stručnog seminara, polaznici su imali stručno vodstvo kroz Muzej nematerijalne baštine „Riznica Međimurja“. Unatoč tome što je većina polaznika iz Međimurja, mnogi su tek sada posjetili muzej te su kao i svi ostali bili oduševljeni arhitekturom i izloženim eksponatima, odnosno cijelim konceptom.

Bio je ovo još jedan vrlo zanimljiv i koristan stručni seminar, na kojem su polaznici saznali sve o novim i aktualnim tehnologijama. Od ostalih aktivnosti DGITM-a u ovoj godini, preostalo je stručno putovanje u Grčku u listopadu te godišnja skupština društva, koja se održava redovito krajem godine.

Link na građevinar: http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-74-2022-9-16-DGITM.pdf

Materijali:

Prezentacija - Fiber Reinforced Polymers Popravak i zaštita betona Tehnologija sanacijskih materijala