Poštovani,

obavještavamo vas da će Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja organizirati stručno putovanje u Mađarsku (Budimpešta i Ostrogon) od 07. do 08.12.2019. godine.

Uskoro ćemo objaviti detaljan program i cijenu.