Redovna godišnja skupština Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja DGITM Čakovec je održana 05.02.2021. godine. Mjesto održavanja bila je sportska dvorana Graditeljske škole u Čakovcu. S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju glede korona virusa COVID-19 u regiji i svijetu, skupština je održana u drugačijim okolnostima od uobičajenih. Tako je izostalo tradicionalno druženje nakon skupštine, a prisutni su se morali pridržavati epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite radi sprečavanja širenja virusa, kao što je mjerenje temperature prilikom prijave, zatim držanje razmaka od 2 metra te nošenje zaštitnih maski za lice. Unatoč navedenim okolnostima skupština se održala, a nadamo se da ćemo se prilikom održavanja izborne skupštine krajem ove godine, samo prisjećati ovih neuobičajenih okolnosti. Prema statutu društva je za donošenje pravovaljanih odluka skupštine potrebno prisustvovanje od minimalno 20% članova. Kako je bio prisutan manji broj od propisanih, vrijeme čekanja od 30 minuta iskorišteno je za 2 stručna predavanja, koja su održali članovi društva.

Prije predavanja, sve prisutne je pozdravio v.d. ravnatelja Graditeljske škole Čakovec Damir Srnec, mag.inf. U svojem obraćanju prisutnima naveo je kako škola ove godine obilježava 60 godina rada, isto kao i Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja.

U daljnjem dijelu skupštine su predavači Krunoslav Šarić, mag.ing.aedif. kao projektant te Ivan Vinković, dipl.ing.građ. kao voditelj investicija ispred Međimurske županije održali vrlo zanimljivo predavanje na temu Projekt energetske obnove Graditeljske škole Čakovec. Predavači su prisutne upoznali sa zahtjevima projekata energetskih obnova zgrada glede uvjeta koji moraju biti zadovoljeni glede ušteda energije, kako bi projekt bio prihvatljiv. Isto tako je dan pregled gradilišnih aktivnosti, koje su bile izazovne za zgradu izgrađenu daleke 1977. godine, jer je tijekom ljetnih školskih praznika treba izvesti sve radove obnove. Unatoč tome što su povremene loše vremenske prilike (kiša) nažalost uzrokovale štetu u postojećim prostorima škole, koji se nisu mogli adekvatno zaštititi, radove je trebalo svakako završiti do početka nove školske godine.

Na temu obnova zgrada izvrsno se nadovezala predavačica Ljiljana Tepavac-Kocijan, dipl.ing.građ., ujedno i tajnica društva, te nastavnica u Graditeljskoj školi Čakovec s temom Obrazovanje strukovnih zanimanja za projekte energetskih obnova zgrada. Navela je vrlo poražavajući podatak da je trenutno u školi na obrazovanju samo 13 zidara, 3 tesara, 27 montera suhe gradnje, 19 keramičara, 25 soboslikara-ličilaca i 9 fasadera. Može se zaključiti da se radi stvarno o poražavajućim podacima s obzirom na tradiciju graditeljstva u Međimurju, kao i količini projekata, koji su trenutno u realizaciji ili u planovima u Hrvatskoj.

Nakon predavanja su razgledani izvedeni radovi energetske obnove u školi. Osim prezentiranih radova energetske obnove u školi pregledani su i izvedeni radovi statičke sanacije, koji su se izvodili prije energetske obnove. Član društva Zdravko Hunjadi, dipl.ing.građ. se osvrnuo da je došlo do narušavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnost zbog progiba konstruktivnih elemenata iznad dopuštenih vrijednosti. Stoga su ovi zahvati statičke sanacije zgrade bili svakako nužni za izvođenje, bez obzira na radove energetske obnove.

S obzirom da je nakon stručnog obilaska proteklo vrijeme propisano statuom te je bilo prisutno više od 10% članova, koji čine kvorum, skupština se mogla regularno održati. Radno predsjedništvo je bilo u sastavu Nera Horvat, ing.geoteh. kao predsjednica te Ana Belčić, ing.građ. i Rok Magdalenić, mag.ing.aedif. kao članovi. Zapisnik je vodila tajnica društva Ljiljana Tepavac-Kocijan, dipl.ing.građ. a za ovjerovitelje zapisnika su određeni Vladimir Topolnjak, dipl.ing. i Saša Sabolić, dipl.ing.građ.

Izvršni i nadzorni odbor te stegovni sud, kao tijela DGITM-a, podnijeli su svoja izvješća o radu u razdoblju između dviju skupština. Predsjednik Ratko Matotek, dipl.ing.građ. je podnio izvješće o svim aktivnostima u 2020. godini, kojih je unatoč svjetskoj epidemiji korona virusom bilo. Tako su u 2020. godini održana 3 stručna seminara. Teme seminara su bile uvijek aktualne, i to Materijali i dosadašnja iskustva u energetskim obnovama zgrada s rekordnih 106 polaznika održano početkom godine, zatim „Pametne” nZEB modularne kuće s 32 polaznika najesen te 17 prisutnih članova skupštine na ranije u tekstu navedene teme predavanja. Međutim, nažalost tijekom godine su izostala uobičajena jednodnevna ili višednevna stručna putovanja.

Članovi društva su sudjelovali na redovnim godišnjim skupštinama DGIT Varaždin i Hrvatskog saveza građevinskih inženjera HSGI u Zagrebu. Tom prigodom je na zagrebačkom Bundeku predsjednici Hrvatske komore inženjera građevinarstva HKIG Nini Dražin Lovrec, dipl.ing.građ. ujedno i zamjenici predsjednika društva DGITM Čakovec, uručeno posebno priznanje HSGI-a za osobit društveni doprinos za koordinaciju poslova nakon potresa u gradu Zagrebu. Tijekom cijele 2020. godine intenzivan rad društva je bio i na pripremama za obilježavanje 60. godine od osnivanja i kontinuiranog rada društva, koje će biti ove 2021. godine. Tako je izrađen vizualni identitet ovog događaja te odrađene aktivnosti oko snimanja kratkometražnog dokumentarnog filma povodom ove značajne obljetnice.

Na kraju izvješća o aktivnostima u 2020. godini predsjednik društva zahvalio je svih sponzorima, od kojih su ostvareni značajni ukupni prihodi od oko 35.000,00 kuna. Izvješće o radu predsjednika i izvršnog odbora je kao i financijsko izvješće jednoglasno prihvaćeno. Nadzorni odbor je u svojem izvješću pohvalio rad izvršnog odbora, a naročito zbog značajnog povećanja prihoda, vodeći računa o racionalnom trošenju sredstava, o čemu treba voditi brigu i na dalje, kako bi se osiguralo normalno poslovanje društva. Ostvareni su financijski prihodi za 44% više od plana, dok su pak s druge strane rashodi ostvareni samo u povećanju od 15% od planiranih, što je dalo pozitivan ukupan financijski godišnji rezultat. Financijsko izvješće podnijela je blagajnica društva Đurđa Plavljanić, dipl.ing.građ. Sljedeće izvješće, ono od Stegovnog suda je i ove godine uobičajeno bilo vrlo kratko, s obzirom da nije bilo nikakvih potreba za radom ovog tijela u 2020. godini. Izvješće je podnio Andrija Tekeli, ing.građ. S obzirom na trenutnu situaciju održavanja svih javnih događanja i okupljanja s najviše 25 osoba na jednom mjestu, dopunjen je statut društva da se skupština  može održati i „na daljinu“, odnosno elektronski on-line putem elektroničke pošte, konferencijske veze korištenjem videolinka ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije „na daljinu“.

Skupština je završila donošenjem plana rada za 2021. godinu, koji je predstavljen od strane predsjednika. Tako će se članovi i dalje redovito informirati o aktualnostima putem mailing liste, Facebook-a i web stranice. Rukovodstvo će i dalje nastojati animirati mlađe kolege za učlanjenje i rad u društvu. Najznačajniji događaj u 2021. godini će biti obilježavanje 60. obljetnice od osnivanja i kontinuiranog rada društva. Što se tiče stručnih seminara, donesen je dvogodišnji plan za razdoblje 2021.-2022. godine, koji je već ranije bio dostavljen u HSGI. Aktivnosti članova društva će biti također sudjelovanje na 8. Saboru hrvatskih graditelja u Vodicama od 18. do 20. travnja 2021. godine. Krajem godine će se održati izborna skupština, koja prema statutu slijedi svake dvije godine. Stručna putovanja, kao što su posjet tvornici kamene vune Rockwool u Potpićan te gradilište Pelješkog mosta, će biti održana ovisno o epidemiološkoj situaciji, uvjetima i ograničenjima.

Na kraju skupštine je predsjednik društva Ratko Matotek, dipl.ing.građ. još jednom zahvalio svima prisutnima sa željom da se sljedeća skupština održi u normalnim okolnostima kao ranije te uz tradicionalno druženje i razmjenu iskustava svih članova, što u ovim vremenima svima i najviše nedostaje.

DGITM Godišnja skupština 2020. Predavanje - Obrazovanje strukovnih zanimanja za projekte energetskih obnova zgrada. Rješenje promjene statuta - Međimurska županija Građevinar 02/2021 - Redovita skupština DGITM-a Čakovec